SingleFrame
Animation Maker Studio

(เตรียมความพร้อม : โครงงานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด ")

Clip: mp4 / 00:01:03 / 7.00 MB
Title: Jump up (Study)กระโดด Jump Up (ตัวลอยอยู่กับที่)

ลองกระโดดจับเวลา ได้ตั้งแต่ประมาณ 02.xx จนถึง 04.xx แต่พอลงมือทำ ลองเล่นดู ลองปรับยืด-หดเวลาใน Timeline ดู, สุดท้ายที่ Render เป็นคลิ้ป (ความเร็ววิดีโอ 30 fps) คือ เวลาที่กระโดดจาก เฟรมแรก (00:00:00) จนถึง เฟรมสุดท้าย (00:02:17) [๒ วินาที กับ ๑๗ เฟรม]
Keyframe 1  (00:00:00) เป็นท่ายืนสบายๆตามปกติ (คีย์เฟรมนี้จะก๊อปปี้ไปใช้เป็นคีย์เฟรมสุดท้ายด้วย เพื่อเล่นวนงูกินหางโดยไม่สะดุด)

Keyframe 2 (00:00:14) ย่อลงสุดตัว

Keyframe 3 (00:00:18) Copy จากคีย์เฟรมที่ 2 เดินหน้าไป ๔ เฟรม แล้วไป Paste ลงเป็นอีก ๑ คีย์เฟรม เพื่อจะค้างท่านี้ไว้ ๔ เฟรม (สะสมพลังงาน)

Keyframe 4 (00:00:24) เป็นช่วงสุดท้ายที่เท้ายันพื้น

Keyframe 5 (00:00:26) ช่วงแรกของการยืดตัวสุด จังหวะแรกที่ปลายเท้าพ้นจากพื้น

Keyframe 6 (00:01:04) จังหวะที่ตัวลอยขึ้นไปสูงที่สุด

Keyframe 7 (00:01:11) จังหวะแรกที่ตกลงมาจนเท้าสัมผัสพื้น (ช่วงตกโดยธรรมชาติ จะต้องเร็วกว่าช่วงขึ้น เพราะแรงโน้มถ่วง)

Keyframe 8 (00:01:18) จังหวะเริ่มการทรงตัว หลังเท้าสัมผัสพื้น

Keyframe 9 (00:02:05) ท่ายืน ก๊อปปี้มาจากคีย์เฟรมแรก
พอได้คีย์เฟรมหลัก ก็ลองเล่นดู, จัดปรับ-ขยับเฟรม ขยับตำแหน่ง เช่น ข้างซ้าย-ขวา ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกอย่าง, บางส่วนอาจมีการเหลื่อมเฟรมกับคีย์เฟรมหลัก ฯลฯ เพื่อไม่ให้ทุกส่วนพร้อมกัน จนดูเป็นหุ่นยนต์


ช่วงที่ ๒.
    ทดลองขยับ Keyframe 7 จากเดิม (00:01:11) มาเป็น  (00:01:07) คือเดิมช่วงขาขึ้น (keyframe 4) ไปจนถึงจุดสูงที่สุด (Keyframe 6) ใช้ 10 frames ส่วนขาลงจาก (Keyframe 6) จนถึง (Keyframe 7) ใช้ 7 frames

    ทดลองขยับลดจำนวนเฟรมช่วงขาลง ให้เหลือ 3 frames, (ขยับตั้งแต่ Keyframe 7 จนถึง Keyframeสุดท้าย เลื่อนเข้ามา) แล้วลองเปิดดูกราฟการเคลื่อนที่ของกระดูก Root ซึ่งเป็นกระดูกสำหรับเคลื่อนที่โมเดลทั้งตัว (กระดูกใหญ่สุดที่พื้น) จะเห็นว่ากราฟช่วงต้น Slope ชันมากคืออัตราเร่งสูง แล้วค่อยๆลดลงจนเป็น 0 ทั้งอัตราเร่งและการเคลื่อนที่ (จุดยอด = Zero Slope) ขาลง Slope ของกราฟจะชันกว่าขาขึ้นมาก คือ ตกลงด้วยอัตราเร่งมากกว่าขาขึ้น
ช่วงที่ ๓.
    ปรับแก้ กราฟการเคลื่อนที่ ของข้อมือทั้ง ๒ ข้าง ทางซ้ายคือกราฟ ข้อมือซ้าย, ทางขวาคือ กราฟข้อมือขวา, ข้างบนคือก่อนปรับแก้, ข้างล่างคือ ที่ปรับแก้แล้ว (คลิ้ปช่วงที่ 3)


กราฟข้อมือซ้าย ก่อนปรับแก้


กราฟข้อมือขวา ก่อนปรับแก้


กราฟข้อมือซ้าย หลังปรับแก้

กราฟข้อมือขวา หลังปรับแก้


okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
[ อยู่ระหว่างทำการปรับปรุง ยังไม่รับทำงานช่วงนี้ ครับผม ]
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2

Created with : Kompozer
EVO Hosting