Showcase Albums
SingleFrame
Animation Maker Studio

(เตรียมความพร้อม : โครงงานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด ")

Subsurface Scattering (SSS) in A:M

    ในแอนิเมชั่นมาสเตอร์ SSS เป็น Surface Property สามารถกำหนดให้กับโมเดลทั้งหมด, หรือเฉพาะบางส่วน โดยกำหนด Group และสามารถใช้ร่วมกับ Diffuse Color, Decals, และ Material Colors แต่ตัว SSS เองนั้นไม่สามารถกำหนดค่าผ่านทาง Surface Property ใน Materia ได้

    เบื้องต้นผมทดลอง แต่ไม่ได้ผลดีอย่างที่ต้องการ ทำให้ต้องค้นข้อมูลอยู่นาน ภายหลังจึงรู้ว่า การใช้ SSS ใน A:M ให้ได้ผลดีนั้นมีเคล็ดที่ต้องรู้ และทำความเข้าใจหลายประการ ซึ่งผมจะสรุปมาไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป


ค่าแนะนำเบื้องต้นสำหรับกำหนด SSS ให้กับผิวลักษณะต่างๆ

ลักษณะผิว ค่า Extinction Distances
ค่า Diffuses Color

R G B
R G B
Apple 0.45 0.43 0.5
217 214 135
Chicken1 5.6 3 1.5
79 38 26
Chicken2 4.5 2.5 1.6
82 41 26
Cream 0.14 0.2 0.33
250 230 186
Ketchup 3.3 0.75 0.5
41 3 0
Marble 0.45 0.4 0.35
212 201 191
Potato 1.5 1.4 1.3
196 158 54
Skimmilk 1.5 0.85 0.5
207 207 176
Skin1 1.3 0.85 0.56
112 56 33
Skin2 0.95 0.6 0.5
161 112 33
Wholemilk 0.42 0.33 0.28
232 224 194
Data from : Hash Forum

ค่าคุณสมบัติของ SSS
1. Subsurface Scattering : ON / OFF

เมื่อต้องการใช้ค่า SSS บนผิวของโมเดล คลิ้กให้เป็น "เปิด" หรือถ้าไม่ต้องการใช้ค่า SSS ก็คลิ้กให้เป็น "ปิด" เนื่องจากหากเปิดใช้ค่า SSS นี้ เวลาที่ต้องใช้ในการ Rendering ต่อเฟรมจะเพิ่มมากขึ้นอีก หลายเท่าตัว (x3 หรือมากกว่า)

2. Half extinction distance : Red / Green / Blue

ปกติถือว่าระยะ extinction distance ของแสงจะอยู่ที่ระยะอนันต์ คือแสงจะสูญเสียพลังงานจนหมดสิ้นไป เมื่อแสงเดินทางได้เป็นระยะอนันต์ ดังนั้นค่านี้คือ เป็นค่าที่เรากำหนด ระยะทางครึ่งทาง ที่แสงเมื่อเดินทาง ผ่านเข้าไปในวัสดุ แล้วพลังงานก็จะถูกลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง อธิบายเพื่อเข้าใจในลักษณะการนำไปใช้งานคือ ระยะห่างจากผิววัสดุ ที่ยอมปล่อยให้ สี (R, G, B)  ผ่านทะลุออกมา หรือความเด่นชัดของสี (R, G, B) ที่จะปรากฎบนผิว สีใดมีค่าต่ำกว่า สีนั้นก็จะปรากฎให้เห็นได้มากกว่าบนผิว หากค่ายิ่งมากก็คล้ายกับว่า แสงสามารถส่องทะลุผ่านวัสดุนั้นได้มากขึ้น (วัสดุก็จะคล้ายขี้ผึ้ง wax มากขึ้น)

3. Relative density of SSS samples

ค่ากำหนดความเนียนของผิว เมื่อแสงสี (R, G, B) นั้นปรากฎขึ้นมา ค่า sampling ต่ำกว่า จะใช้เวลา Rendering น้อยกว่า และได้ผิวที่หยาบกว่า, ถ้าค่า sampling สูงก็จะใช้เวลา Rendering นานมากขึ้น และได้ผิวที่เนียนละเอียดกว่า, ค่า default ของการ sampling = 100%


เคล็ดที่ต้องรู้เมื่อใช้ SSS ใน A:M
    ๑. ให้กำหนดเฉพาะในส่วนที่จำเป็น และมองเห็นเท่านั้น เช่น ส่วนตัวหรือแขนขา ที่เสื้อผ้าปิดบังอยู่ ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็น SSS และควร ปิดในส่วนที่ไม่เห็นอยู่ในมุมกล้อง ก่อนสั่ง Render เพื่อลดเวลาในการ Rendering เนื่องจากค่า SSS จะถูกคำนวณด้วยเสมอ ไม่ว่าจะมองเห็น หรือไม่เห็นในมุมกล้อง ดังนั้นจึงควรกำหนดเป็นแต่ละ Group แยกกัน เพื่อเลือก ON เฉพาะในส่วนที่มองเห็นเท่านั้น
    ๒. ผิว Normasl จะต้องไม่กลับด้าน ถ้าผิว Normasl กลับด้าน Render ออกมาจะเป็นสีดำมืด
    ๓. ระยะ extinction distance ยิ่งสั้น ยิ่งต้องการค่า sampling ที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงเวลาในการ Rendering จะเพิ่มขึ้น
    ๔. โทนสี (R, G, B) ของ extinction distance ควรเป็นโทนเดียวกับค่า Diffuse Color ที่ใช้กับผิวนั้น (คือ%ระหว่างค่า R, G, B, เท่ากัน)
    ๕. ไม่สามารถกำหนดค่า SSS ผ่านทาง Surface Property ใน Materia ได้ ให้สร้าง Group เฉพาะของส่วนที่ต้องการค่า SSS แล้วจัดให้ Group ที่เป็นค่า SSS นี้ อยู่ในลำดับสุดท้ายของ Group Tree (ลำดับล่างสุดของ Group Tree)
    ๖. ค่า SSS จะ Rendering เฉพาะในโหมด Final Render เท่านั้น และไม่แสดงผลในโหมด Quick Render และ Progressive Render (ข้อนี้ในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลง)
    ๗. SSS จะไม่ไม่เห็นผลชัดเจน เมื่อใช้ร่วมกับ AO ดังนั้นหากต้องการใช้ SSS ให้ปิด AO หรือพยายามลดค่า AO ลงให้ต่ำที่สุด หรือเปลี่ยนไปใช้ Skylight แทน AO เลย
    ๘. ขณะนี้ SSS ยังใช้กับ Displacement Map ไม่ได้ (ข้อนี้ในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลง)
Extinction Distances : R 1.95 / G 0.60 / B 0.50


Extinction Distances : R 1.50 / G 1.85 / B 0.50


Extinction Distances : R 0.88 / G 2.00 / B 1.56


Extinction Distances : R 2.67 / G 2.00 / B 1.56


Extinction Distances : R 1.95 / G 1.46 / B 1.14


Extinction Distances : R 1.95 / G 0.73 / B 0.98 (Diffuse Color %)

Test # 2

Extinction Distances : R 3.90 / G 1.46 / B 1.96 (Diffuse Color % / sample 100%)


Extinction Distances : R 3.90 / G 1.46 / B 1.96 (Diffuse Color % / sample 200%)


 

30 June 2019 / ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
[ รับทำงาน 3D แอนิเมชั่นความยาวไม่เกิน 12 วินาที ]
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2

Created with : Kompozer
EVO Hosting