รับทำงาน 3D แอนิเมชั่น ความยาวไม่เกิน 12 วินาที
สำหรับใช้บน social media marketing


สร้างสรรค์การ์ตูน 3D อิสระ (
ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว)
3D Toon Animation Maker Studio
" งานประณีตในงบประหยัด "
สร้างผลงานคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น, ทักษะ, ความคิดสร้างสรรค์my tutorials
แบบฝึก/แนะนำ การใช้โปรแกรม (open source)


แนะนำการใช้ GIMP หน้าสารบัณBlender Quick Start ทำความเข้าใจและเรียนรู้โปรแกรม Blender แบบเร่งด่วน

แนะนำการติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการ Linux
[Ubuntu 18.04.3 LTS]

(คอมพิวเตอร์เก่าที่ Windows 10 ไม่รองรับแล้ว สามารถติดตั้งได้)

คิดหาแนวทางทำ "Logo-Motion" กับโลโก้ของตนเอง

ลองโอนไฟล์งานจาก Blender 2.81a บน Windows 10 Pro
ไปเปิดใน Blender 2.81a บน Linux-Ubuntuการทำ animated GIF
ใน GIMP 2.10.12 บน Linux-Ubuntu

การใช้ Nodes-Composite
ใน Blender 2.81 บน Linux-Ubuntuศึกษาเกี่ยวกับ Displacement Map

การตัด-ต่อวิดีโอ โดยใช้ VSE ใน Blender 2.70การใส่ตัวอักษรใน GIMP (Text Tool)

วิธีเปิดหน้าเว็บ(Webpage)เข้ามาใน GIMP 2.10การตัด-ต่อวิดีโอใน Blender VSE เบื้องต้น

ทำอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์ด้วย ScribusComposite ใน Blender Nodes Composite

Slope ของกราฟใน Actionการใช้ Blender Node Composite เบื้องต้น

Global Ambiance and Image Based Lightingทดลองทำ Transition ใช้เอง

การแพน (Pan) ฉากหลัง ในโปรแกรม 3Dการทำภาพนิ่งต่อเนื่องให้เป็นวิดีโอ

การใช้โปรแกรม GIMP เบื้องต้นศึกษาเกี่ยวกับดวงตา, แววตา, หลักการขยับดวงตา

ศึกษาสัดส่วนตัวการ์ตูน
" งานประณีตในงบประหยัด "

okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
[รับทำงาน 3D แอนิเมชั่นความยาวไม่เกิน 12 วินาที]
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting


(เตรียมความพร้อม : การ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด ")

Created with : Kompozer / Animation:Master  /  GIMP  /  Inkscape  /  VirtualDubFreezScreen Video Capture  /  Audacity  /  Blender  / MakeHuman / MeshLab /
Stitch Panorama Images with Hugin
/
EVO Hosting