SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)

แนะวิธีใช้งาน GIMP 2.8.14 ตอนที่ ๙
(Text Tool) การใส่ตัวอักษร

    คิดอยู่นานที่เดียวว่าจะนำเสนอ การใช้เครื่องมือพิมพ์อักษร หรือ Text Tool ใน GIMP อย่างไร ให้สั้น, กระชับ
    แต่ครอบคลุม คำสั่งหรือเทคนิค ที่ใช้ในงานออกแบบได้อย่างครบถ้วน
   
    GIMP ใช้ภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้น แต่ที่ผมใช้ภาษาอังกฤษ เพราะต้องการ
 • แสดงการใช้ Dummy Text สำหรับการออกแบบ Layout (งานแบบร่างเบื้องต้น)
 • แสดงให้เห็นว่า กรณีที่เป็นข้อความยาวๆ, สามารถใช้คำสั่ง Copy ข้อความ (Text) แล้วนำมา Paste ใน GIMP ได้
  ประมาณว่า... ให้ผู้อื่นพิมพ์ข้อความในโปรแกรมสำหรับการพิมพ์โดยตรง เช่น Notepad, OpenOffiec, ฯลฯ แล้วเรา
  สามารถใช้คำสั่ง Copy ข้อความที่ต้องการ จากไฟล์งานพิมพ์ แล้วมา Paste ลงใน GIMP Text Editor ก่อน
  หรือลงกรอบ Text ที่เราสร้างเป็นกรอบคอลัมน์ไว้ โดยตรงเลยก็ได้

    เรียบเรียงและทำเป็นคลิ้ปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โดยแบ่งเป็น ๔ ช่วงสั้นๆ ช่วงละประมาณ ๒ - ๔ นาที คือ
 • ทำหัวเรื่อง
 • ทำข้อความรายละเอียดเป็นคอลัมน์
 • ทำอักษรเรียงตามเส้นพาท
 • และใส่ภาพประกอบ

ช่วงที่ ๑. การทำหัวเรื่อง
Part 1. Heading

Clip mp4 : 00:02:53 / 9.43 MB

คำอธิบาย

๑. เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมา File > New
กำหนดขนาดของภาพ (กว้าง x ยาว) และความละเอียดของงาน (ppi)
งานบนอินเตอร์เน็ท ใช้ความละเอียดที่ 96.000 x 96.000 ppi (จอ PC) หรือที่ 72.000 x 72.000 ppi (จอ Mac)

๒. กำหนดสีของพื้นหลัง
โดย คลิ้ก-ซ้าย เลือกสีที่ Foreground (& Background) Colors, คลิ้ก-ซ้าย เลือกสีของ Foreground ไว้, คลิ้ก-ซ้าย OK
Foreground & Background Colors

๓. คลิ้ก-ขวา ในพื้นที่งาน เพื่อเรียก เมนูขึ้นมา เลือกไปที่ Edit > Fill with FG Color
Fill Foreground

๔. สร้าง Layer ใหม่ ที่ Layer Dialog ให้ คลิ้ก-ซ้าย ที่ New Layer, (ตั้งชื่อ), คลิ้ก OK
New Layer

๕. ใช้ Brush สร้างลาย "ควันบางๆ" ให้กับพื้นหลัง โดย เปลี่ยนสีของ FG ให้เป็นสีขาวก่อน, เลือกสีที่ Foreground (& Background) Colors, คลิ้ก-ซ้าย เลือกสีของ Foreground ไว้, คลิ้ก-ซ้าย OK (เหมือนข้อ ๒.)

๖. คลิ้ก-ซ้าย ที่ The active brush เพื่อเปิด Dialog Brush, เลือกลาย Brush ที่ต้องการ
The active brush

๗. แล้ว ดับเบิ้ลคลิ้ก-ซ้าย ที่ Brush Tool เพื่อเปิด Paintbrush dailog, ปรับขนาด, ความเข้ม และค่าอื่นๆ ให้เหมาะสม
วิธีปรับค่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น
    ๗.๑ นำ ลูกศร ของเม้าส์ ไว้บนกล่องค่าที่ต้องการปรับ แล้ว หมุนล้อกลางเม้าส์ เพื่อปรับค่าขึ้นลง หรือ
    ๗.๒ คลิ้ก-ซ้าย ที่สามเหลี่ยม (หงาย-คว่ำ) ที่มุมขวาของกล่องค่า เพื่อปรับค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ละหน่วย หรือ
    ๗.๓ ลากไฮไลท์ ที่ค่าตัวเลข แล้วพิมพ์ค่าที่ต้องการ หรือ
    ๗.๔ นำเม้าส์ วางบนกล่องค่า แล้ว คลิ้ก-ซ้าย-ลากซ้าย คลิ้ก-ซ้าย-ลากขวา เพื่อปรับค่าขึ้นลง
    มีรายละเอียดอื่นๆอีกมาก ควรทดลองด้วยเอง
Brush
เมื่อได้ตามต้องการแล้ว ให้ วางตำแหน่ง Brush ที่เหมาะสม แล้ว คลิ้ก-ซ้าย ๑ ครั้ง

หมายเหตุ
สามารถหาลาย Brush และลาย Pattern เพื่อนำมาใส่เพิ่มใน GIMP ได้โดยค้นหาจาก Google เช่น
ที่ http://gimp-tutorials.net/smoke-brushes

๘. สร้างกล่องหรือพื้นที่สำหรับวาง "พาดหัว" ขนาดใหญ่ โดย ดับเบิ้คลิ้ก-ซ้าย ที่ Text Tool เพื่อเปิด Text Dailog,
    ๘.๑ ใน Text Dailog ที่ Box ถ้าคุณสมบัติเป็น Dynamic อยู่ ให้เลือกเปลี่ยนเป็น Fixed,
    ๘.๒ นำ เม้าส์ ไป คลิ้ก-ซ้าย-ลาก เพื่อสร้างกล่อง หรือเป็นพื้นที่สำหรับวาง "พาดหัว" ขนาดใหญ่
    ๘.๓ ใน Text Dailog ที่ หน้าบรรทัด Use editor, คลิ้ก-ซ้าย ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฎที่หน้าบรรทัด Use editor
หน้าต่าง GIMP Text Editor จะปรากฎขึ้น
    ๘.๔ พิมพ์ ข้อความ "พาดหัว" ที่ต้องการในหน้าต่างนี้ แล้ว คลิ้ก-ซ้าย ที่ ปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง
    ๘.๕ ในกล่องที่ทำไว้ในข้อ ๘.๒, ไฮไลท์ ตัวอักษรเพื่อเป็นการเลือก ตัวอักษรนั้นทั้งหมด
    ๘.๖ เลือกแบบตัวอักษร ที่ Font ใน Text Dailog
    ๘.๗ ปรับ เช็ก-หน้า, เช็ก-กลาง, หรือ เช็กหลัง ที่ไอคอนบนบรรทัด Justify ใน Text Dailog
    ๘.๘ ปรับขนาดตัวอักษร ที่ค่า Size ใน Text Dailog หรือ ที่กรอบค่าจำเป็นที่ปรากฎอยู่เหนือกล่องที่สร้างขึ้นก็ได้
    ๘.๙ เลือกสีของตัวอักษร ใน Text Dailog ที่ Color หรือ ที่กรอบค่าจำเป็นที่ปรากฎอยู่เหนือกล่องที่สร้างขึ้นก็ได้
การพิมพ์ข้อความใน GIMP

๙. คลิ้ก-ซ้าย ที่ Move Tool (หรือเครื่องมืออื่นๆ) เพื่อออกจาก Text Tool


ช่วงที่ ๒. การใส่ข้อความในกล่องหรือคอลัมน์
Part 2. Boby Copy / Text in Box (Column)

Clip mp4 : 00:02:59 / 12.8 MB

คำอธิบาย

ช่วงที่ ๓. การทำตัวอักษรให้เรียงบนเส้นพาท
Part 3. Text along the Path

Clip mp4 : 00:04:39 / 20.5 MB

คำอธิบาย

ช่วงที่ ๔. การใส่ภาพประกอบ
Part 4. Add Illustrations or Images

Clip mp4 : 00:02:23 / 13.5 MB

คำอธิบาย
วิธีใช้ เครื่องมือพิมพ์อักษรใน GIMP, Text Tool in GIMP
ภาพที่ทำจากคลิ้ปตัวอย่าง

[ คำอธิบายอย่างละเอียดประกอบคลิ้ปวิดีโอ จะค่อยๆเรียบเรียงมานำเสนอ ]
www.bobby.in.th
๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ / 7 October 2014
Video/Re-codec: 12 December 2017 / ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
Update: 23 September 2018 / ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑

" งานประณีตในงบประหยัด "

  okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
[ อยู่ระหว่างทำการปรับปรุง ยังไม่รับทำงานช่วงนี้ ครับผม ]
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2
เตรียมความพร้อม งานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี " งานประณีตในงบประหยัด "
Created with : Kompozer
EVO Hosting