รับทำงานแอนิเมชั่น 3D คุณภาพประณีตในราคาประหยัด

SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)
แนะนำการใช้โปรแกรม GIMP (
The Free & Open Source Image Editor) แบบฟรีๆ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้น บนอินเตอร์เน็ต

แนะวิธีใช้งาน GIMP 2.8.10 ตอนที่ ๘/๒
การใส่ลายเซ็นหรือโลโก้ ใน Animated GIF
โดยใช้ GAP ( GIMP Animation Package)

    เทคนิค การประยุกต์ใช้ GIMP ห้วข้อนี้คือ ต้องการใส่ตัวอักษร หรือโลโก้ซ้อนบนภาพ (superimposed) เช่น ใส่ลายเซ็น ลงไปใน Animated Gif จากภาพนิ่งต่อเนื่อง (Image Sequence) ซึ่งสั่ง Rendering ออกมาจาก โปรแกรม 3D ใน Part 01 ใช้คำสั่งพื้นฐาน ซึ่งวิธีการทำงานทั้งหมดอยู่ในไฟล์ .xcf ที่เปิดอยู่เท่านั้น แต่ใน Part 02 จะใช้คำสั่งในเมนู Video ซึ่งเมนูนี้จะปรากฎ หลังจากที่ทำการติดตั้ง GIMP GAP-2.6 แล้ว เมนู วิดีโอ ใน GIMP GAP
สรุปขั้นตอนหลักในการทำคือ

๑. ใช้คำสั่ง Open as Layers เปิดภาพนิ่งต่อเนื่อง ที่เรา Rendering ออกมาจากโปรแกรม 3D ตั้งแต่เฟรมแรก จนถึง เฟรมสุดท้าย เข้ามาเป็นแต่ละ Layer เรียงตามลำดับใน GIMP

๒. ใช้คำสั่ง Split Image to Frames เพื่อเปลี่ยนจาก ลำดับ Layer ในไฟล์ที่เปิดขึ้นมา ให้แต่ละ Layer นั้น กลายเป็นไฟล์ .xcf 1 ไฟล์/1 Layer ที่เรียงลำดับกัน โดยโปรแกรม จะเติม _00001.xcf หลังชื่อ Layer เดิม เช่น
    เราเปิดภาพต่อเนื่องชื่อ Neng_Jump_0000.png ถึง JNeng_Jump_0007.png ภาพต่อเนื่องทั้ง ๘ ภาพนี้ จะถูกเปิดเข้ามาเป็น Layer: Neng_Jump_0000.png เรียงขึ้นไปจนถึง Layer: Neng_Jump_0007.png และเมื่อใช้คำสั่ง Split Image to Frames โปรแกรมก็จะสร้าง ไฟล์ Neng_Jump_0000_000001.xcf เรื่อยไปจนถึง Neng_Jump_0000_00008.xcf ขึ้นมาใหม่ (สำหรับใช้กับคำสั่งในเมนู Video) โดยเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นั้น และเปิดไฟล์ Neng_Jump_0000_000001.xcf ขึ้นมา ๑ ไฟล์
ลำดับไฟล์เมื่อสั่ง Video . Split Images to Frames
ไฟล์ .png เป็นไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่องที่ Render ออกมาจากโปรแกรม 3D, หลังจาก Open as Layer เข้าไปเปิดใน GIMP และใช้คำสั่ง Split Image to Frame แล้ว, GIMP จะสร้างไฟล์ .xcf เรียงลำดับตาม Layer โดยจะเติม _000001.xcf, _000002.xcf ... เรื่อยไปตามลำดับ เข้าไปหลังชื่อของ Layer, คำสั่งใน GAP จะทำงานกับไฟล์ที่มีชื่อลงท้ายด้วย ลำดับตัวเลขตามด้วย .xcf เท่านั้น หากต้องการตั้งชื่อไฟล์เพื่อทำงานกับ GAP จะต้องตั้งชื่อในลักษณะ name_000001.xcf (ชื่อแล้วตามด้วย _000001.xcf) เสมอ เพื่อ GAP จะสามารถสร้างลำดับไฟล์ หรือเรียกไฟล์ตามลำดับ ให้สามารถแอนิเมทได้
๓. เปิดไฟล์ที่เป็นลายเซ็น (พื้นหลังใส) ที่ต้องการใช้ขึ้นมา (เพื่อให้ GAP ใช้เป็นข้อมูล) ไฟล์ลายเซ็นที่จะใช้ ต้องมีโหมดสีเป็นโหมดเดียวกันกับไฟล์ .xcf ในข้อ ๒ โดยจะกำหนดเป็น RGB, Grayscale หรือ Indexed Color ก็ได้

๔. ที่ไฟล์ Neng_0000_000001.xcf (ไฟล์นี้จะเปิดให้อยู่แล้วเมื่อใช้คำสั่งในข้อ ๒.) ที่เมนู Video > Move Path... หน้าต่างแบบข้างล่างนี้จะเปิดขึ้นมา

เราจะจัดการทุกอย่างของภาพลายเซ็นที่จะซ้อนขึ้นมาในหน้าต่างนี้
    1. คลิ้ก Instant Apply เพื่อให้เห็นการจัดปรับใน Preview
    2. Stepmode คือลักษณะการแอนิเมทของชั้น (Layer) ที่ซ้อนเข้ามา ในกรณีนี้ คือ None
    3. กำหนดตำแหน่งของชั้นที่ซ้อน กรณีนี้ผมเช็กตำแหน่ง (Handle) ที่ มุมบน-ซ้าย (Left Top)
    4. กำหนดความโปร่งใสของชั้นซ้อน


GIMP GAP Move path
๕. คลิ้ก Anim Preview หน้าต่าง Move Path Animated Preview จะเปิดขึ้นมา
    1. กำหนด Exact object on frame,
    2. กำหนดขนาดของ Preview ที่ต้องการ
    3. กำหนดความเร็วของ Animation ที่ต้องการ แล้วคลิ้ก OK
    4. คลิ้ก Play เล่นแอนิเมชั่นดู
ถ้าไม่พอใจความเร็วที่กำหนด สามารถปิดไฟล์ Preview นี้ไปโดยไม่ต้อง Save แล้ว คลิ้ก Anim Preview หน้าต่าง Move Path Animated Preview ใหม่ ทำเช่นนี้จนได้ความเร็วที่พอใจ จึงปิดไฟล์ Preview นี้ไปโดยไม่ต้อง Save (จำค่า Framerate ไว้)
Move PathAnimate Preview
๖. ที่หน้าต่าง Move Path, คลิ้ก OK หน้าต่าง Move Path จะปิดไป และเกิดการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ Neng_0000_000001.xcf, ที่ไฟล์นี้ ไปที่เมนู Video> VCR Navigator ใส่ค่า Framerate ที่จำไว้จากข้อ ๕. คลิ้กปุ่ม  ลองเล่นดู หน้าต่าง Videoframe Playback จะเปิดขึ้นมา ลองเล่นดู แล้วปิดหน้าต่าง Videoframe Playback และ VCR Navigator ไป VCR Navigator Window
๗. ที่ไฟล์ Neng_0000_000001.xcf ไปที่เมนู Video > Frames to Images (ในหน้าต่างนี้กับงานลักษณะนี้ เปิดขึ้นมาแล้วคลิ้ก OK ปิดไปได้เลย)
โปแกรมฯ จะเปิดไฟล์ Untitled ใหม่ขึ้นมาให้ พร้อมทั้งกำหนดค่าแอนิเมชั่นของแต่ละ Layer มาให้ตามค่าที่เรากำหนดในตอนต้น ไฟล์
Untitled นี้ เป็นไฟล์สำหรับการนำไปใช้งาน

๘. ที่ไฟล์ Untitled ไปที่เมนู Filter > Animation > Playback... ลองคลิ้กเล่นแอนิเมชั่นดู
แล้วจะทำ Filter > Animation > Optimize (Difference) เพื่อให้ ไฟล์ .gif ที่จะนำไปใช้มีขนาดเล็กลง หรือไม่ก็ได้ ถ้าทำ Optimize โปรแกรมฯ ก็จะเปิดไฟล์ชื่อ Untitled ใหม่ขึ้นมาอีก ก็ Export ไปใช้จากไฟล์นี้แทน

๙. ไปที่เมนู File > Export As... ไปเป็นไฟล์ .gif และกำหนดค่าต่างๆ เช่น Loop Forever ( ให้เล่นวนตลอดเวลา )
๙. เมื่อได้ไฟล์ Animated GIF (.gif) เรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการเก็บไฟล์ต่างที่เราทำงาน แล้วสร้างขึ้นมานี้ก็ให้ Save หรือ Save As แต่ไฟล์ไว้ ซึ่งจะเก็บเป็นไฟล์นามสกุล .xcf ได้เท่านั้น ( อย่างน้อยควรเก็บไฟล์ที่ใช้ทำงานกับคำสั่งในกลุ่ม Vedio คือ ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นตอนใช้คำสั่งในข้อ ๒.  )


(ดูคลิ้ปวิดีโอประกอบกับคำอธิบายข้างล่าง)
Frames to Image Window
superimposed with GIMP
งานที่ได้จากคลิ้ปวิดีโอ

คลิ้ปแนะนำการใส่ลายเซ็นแบบ Text โดยใช้ GIMP-GAP

00:06:53 / 24.0 MB


" งานประณีตในงบประหยัด "

okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637 
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2
www.bobby.in.th
8 December 2014 / ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
Video/Re-Codec : 7 December 2017
Update :  17 September 2018 / ๑๗ กันยายน ๑๕๖๑
Created with : Kompozer
EVO Hosting