SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)
แนะนำการใช้โปรแกรม GIMP (
The Free & Open Source Image Editor) แบบฟรีๆ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้น บนอินเตอร์เน็ต

แนะวิธีใช้งาน GIMP 2.10.6 ตอนที่ ๑


Video แนะวิธีใช้งาน GIMP 2.10.6 ตอนที่ ๑
/ GIMP: Create From Webpage
00:01:33 /6.10 MB


     ผมเคยทำเกี่ยวกับเมนูคำสั่ง Create ของ GIMP 2.8.4 ไว้แล้ว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน GIMP 2.10.6 แต่ที่มีการเปลี่ยนชัดเจนคือ ในเวอร์ชั่น 2.8.4 เมื่อเรียกหน้าเว็บ ที่ใช้ภาษาไทย จะมีปัญหากับฟอนต์ภาษาไทย (ดูที่ทดลองไว้เดิม) แต่ในเวอร์ชั่น 2.10.6 นี้ ปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาไทยไม่มีแล้ว สามารถเรียกหน้าเว็บต่างๆ รวมทั้งหน้าที่เป็นภาษาไทย เข้ามาเปิดใน GIMP ได้อย่างสมบูรณ์

รายละเอียด:

1. ไปที่เมนู File > Create > From Webpage..
2. จะมีกรอบหน้าต่าง ขึ้นมาให้ใส่ข้อมูล
  • url ของเว็บที่ต้องการเรียกเข้ามา
  • ความกว้างของขนาดภาพที่จะเรียกเข้ามา
  • ขนาดของฟอนต์
3. Enter location (url): นี้จะพิมพ์เองเลย หรือเปิดหน้าเว็บที่ต้องการใน Browser (เหมือเปิดหน้าเว็บปกติ) แล้วจึง Copy url ที่อยู่บนหัวหน้าต่าง ของหน้าเว็บนั้น แล้วจึงค่อยมา Paste ลงในช่อง Enter location (url): ใน GIMP
4. ความกว้างของภาพ Width (pixels): คือขนาดที่จะ Crop เป็นภาพ เข้ามาใน GIMP โดยไม่มีการ ย่อ-ขยาย หรือปรับขนาดของหน้าเว็บ ดังนั้นจึงต้องทราบขนาด ของหน้าเว็บที่จะเรียกเข้ามา หรือใช้ขนาดความละเอียด ของหน้าจอ Monitor ที่ใช้อยู่ เช่น 1024, 1920 เป็นต้น
5. ขนาดของฟอนต์ Font size: จะปรับตามที่เรากำหนด ค่า Default คือขนาดฟอนต์ ที่กำหนดไว้ในหน้าเว็บนั้นๆ

GIMP Create from Webpage
หน้าเว็บนี้เป็นค่า Default เมื่อเรียก คำสั่ง File > Create > From Webpage

หน้าเว็บนี้ทดลองเรียกหน้าเว็บของตัวเอง ซึ่งในเวอร์ชั่น 2.8.4 จะมีปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาไทย แต่เวอร์ชั่น 2.10.6 ไม่มีปัญหากับฟอนต์ไทยแล้ว

หน้าเว็บนี้ ผมลองทำสเปคคอมฯ แบบประหยัดสุดๆ แล้วเรียกเข้ามาใน GIMP เพื่อดูว่าคำสั่งนี้ สามารถใช้ได้กับ หน้าเว็บทั่วๆไปหรือไม่" งานประณีตในงบประหยัด "

okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
[ อยู่ระหว่างทำการปรับปรุง ยังไม่รับทำงานช่วงนี้ ครับผม ]
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2
เตรียมความพร้อม งานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี " งานประณีตในงบประหยัด "
www.bobby.in.th
17 September 2018 / ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
Update : 
Created with : Kompozer
EVO Hosting