รับทำงานแอนิเมชั่น 3D คุณภาพประณีตในราคาประหยัด

SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)
แนะนำการใช้โปรแกรม GIMP (
The Free & Open Source Image Editor) แบบฟรีๆ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้น บนอินเตอร์เน็ต

แนะวิธีใช้งาน GIMP 2.8.4 ตอนที่ ๓
(Menu: File > Create
)

GIMP 2.8.4 Create Menu
 Create เมนู ใน GIMP 2.8.4 แบ่งเป็น ๒ ส่วน
ส่วนบน จะเป็นการดึงรูปภาพจากตัวคอมพิวเตอร์เอง เช่น จาก Clipboard, จากโปรแกรมต่างๆ โดยการ Copy ผ่าน Clipboard หรือผ่านโปรแกรม จับภาพหน้าจอ WinSnap และจากอุปกรณ์พ่วงต่อต่างๆ
ที่เราต่อไว้ เช่น กล้อง Webcam, TV Box, เครื่องเล่นวิดีโอหรือ เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี (ต่อผ่าน Card ตัดต่อวิดีโอ), และกล้องดิจิตอล เป็นต้น
ส่วนล่าง สำหรับการสร้าง "ตัวอักษร" เป็น "ปุ่ม" เป็น "หัวเรื่อง"  ให้เป็นตัวลวดลายต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานใน สื่อดิจิตอล, สื่อมัลติมีเดียต่างๆ หรือบนหน้าเว็บไซด์
ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ เป็นอักษรที่ Export ออกมาจากคลิ้ปวิดีโอตัวที่ ๒
สร้าง อักษรใน GIMP Create Menu
โดยแบ่งเป็น รูปแบบต่างๆ ให้เราเลือก (ประมาณ 50 รูปแบบ) ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้น เราสามารถ เลือกแบบ
ตัวอักษร เลือกขนาดของตัวอักษร และเลือกสีตัวอักษร เลือกสีพื้น เลือกลวดลาย (Pettern) ในลักษณะต่างๆได้ เรียกว่า ประยุกต์รูปแบบได้นับไม่ถ้วนเลย ที่สำคัญคือ มองเห็นฟ้อนต์ ภาษาไทยทุกแบบที่มีในเครื่อง และแต่ละแบบโปรแกรม GIMP ใช้เวลาทำไม่เกินหนึ่งอึดใจ

คลื้ปวิดีโอตัวที่ ๑. ผมทดลองเฉพาะคำสั่งในส่วนบนเท่านั้น และเฉพาะกับอุปกรณ์ต่อพ่วงบางตัวที่ผมใช้อยู่ 
คลื้ปวิดีโอตัวที่ ๒. ผมทดลองส่วนล่าง แต่ทดลองเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพราะการใช้งานจะคล้ายๆกันทุกรูปแบบ ยกเว้น New Brush from Text
Video แนะวิธีใช้งาน GIMP ตอนที่ ๓ / GIMP_Starter_003_Part_01
22.7MB / 00:03:00
(GIMP 2.8.14)
ผมก๊อปปี้ภาพต่อพาโนรามา จากโปรแกรม FastStone Image Viewer 4.6 (Free for Home Users) ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการสื่อ ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ (บางนามสกุล)  ที่ใช้ได้สะดวกมากตัวหนึ่ง  ข้อมูลที่ผมสั่งก๊อปปี้จากโปรแกรมนี้ จะถูกเก็บอยู่ใน Clipboard ของคอมพิวเตอร์ ไปจนกว่าจะมีการ ก๊อปปี้ ข้อมูลตัวใหม่ (คือ Clipboard จะเก็บข้อมูลได้เพียง ๑ เดียวเท่านั้น) เมื่อผมเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรม GIMP ข้อมูลใน Clipboard ตัวที่ก๊อปปี้ไว้จากโปรแกรมที่ปิดไป ก็ยังคงอยู่

ขั้นตอน

ในโปรแกรม GIMP ครั้งแรก เลือก Menu > Create > From Clipboard ภาพที่ถูกเก็บอยู่ใน Clipboard จะถูกวางลงมาเป็นไฟล์ใหม่ใน GIMP

ครั้งที่ ๒ เลือก  Menu > Create > From Webpage... จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา สำหรับให้เราใส่ URI ที่เราต้องการ
Create from Web GIMP

สำหรับตรงนี้ผมยังติดใจอยู่ เพราะลองหลายครั้งไม่ผ่านเลย ได้มาแต่หน้าเปล่า เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แม้แต่ลองกับเว็บของตัวเองก็ไม่ผ่าน ลองค้น ดูรายละเอียด URI ก็ยังใช้คำสั่งนี้ ไม่ผ่าน จึงขอ "ผ่าน" ไปก่อน ถ้าทำความเข้าใจได้แล้ว และสามารถใช้คำสั่งนี้ผ่านได้แล้ว จะมาอัพเดทครับ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ /  22August 2016
Menu: Create > From Webpage
คำสั่งนี้ ใช้ได้แล้ว...
  • ใช้ได้ดีกับหน้าเว็บ นามสกุล .html
  • มีปัญหากับภาษาไทย (Character set: ที่ทำการทดลอง TIS-620, UTF-8)
  • มองไม่เห็นเฟรม preview ของคลิ้ปวิดีโอ แม้ว่าคลิ้ปนั้นจะทำเฟรม Poster สำหรับ preview
  • จะ errors ถ้าหน้าที่สั่งเปิด เป็นหน้าที่ออกแบบโดย แบ่งหน้าเป็นเฟรม (FrameSet)
3.51MB / 00:00:29 (GIMP 2.8.14)

ผลการทดลองกับหน้าเว็บ www.bobby.in.th / Character set: TIS-620
ครั้งที่ ๓. เลือก Menu > Create > Scanner/Camera... จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา สำหรับให้เราเลือกอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอยู่ คลิ้กเลือกสแกนเนอร์
Create from Scanner GIMP

โปรแกรมของเครื่องสแกนเนอร์จะเปิดขึ้นมา เมื่อเราสแกนภาพที่ต้องการเสร็จ ภาพนั้นจะถูกเปิดเป็นไฟล์ใหม่ใน GIMP และโปรแกรมของเครื่อง สแกนจะถูกปิดไป

ครั้งที่ ๔ เลือก Menu > Create > Scanner/Camera... จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา สำหรับให้เราเลือกอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอยู่ คลิ้กเลือก USB Video Device
Create from Webcam GIMP

หน้าต่างของกล้อง Webcam จะปรากฎขึ้นมา ซึ่งในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมานี้ ก็จะมีปุ่มให้ เลือกอุปกรณ์วิดีโอที่ต่อพ่วงอื่นๆอีก มีปุ่มเลือก format และความเร็ว fps ของวิดีโอ รวมทั้งมีปุ่มเปิดเพื่อควบคุมกล้อง(Webcam) และท้ายสุดคือปุ่มสำหรับ Snapshot คือจับภาพวิดีโอ ให้เป็นภาพนิ่ง 
Created from USB Video GIMP

เมื่อคลิ้กปุ่ม Snapshot หน้าต่างนี้จะปิดไป และภาพที่ Snapshot ไว้นั้นจะถูกเปิดเป็นไฟล์ใหม่ใน GIMP โดยภาพจะมีขนาด 176 x 144 pixels และมีความละเอียดที่ 100.000 ppi (pixels per inch) จากค่า วิดีโอ Output ของ Webcam คือเป็น PAL 640 x 480 / 25 FPS / RGB24
ผมทดลองเลือก USB TV Device (ผมพ่วง USB TV ไว้ด้วย) มีปัญหาไม่ผ่าน (จอดำ)

ครั้งที่ ๕ เลือก Menu > Create > Scanner/Camera... จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา สำหรับให้เราเลือกอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอยู่ คลิ้กเลือก WIA-M200 Digital Camera
Create from Digital Camera GIMP

จะปรากฎหน้าต่างแสดงข้อมูลจาก SD การ์ดภายในกล้อง
M200 Digital Camera Window

คลิ้กเลือกภาพที่ต้องการ เมื่อเลือกได้แล้ว (ได้ครั้งละ ๑ ภาพเท่านั้น) คลิ้กปุ่ม Get Pictures ภาพจะถูกเปิดเป็นไฟล์ใหม่ใน GIMP  

ครั้งที่ ๖ เลือก Menu > Create > Screen Shot... จะปรากฎหน้าต่าง WinSnap ขึ้นมา 
Creat from WinSnap GIMP

เลือกวิธีที่จะจับภาพหน้าจอ คือจับเฉพาะตัวหน้าต่าง หรือ จับภาพเต็มจอ เมื่อคลิ้ก ปุ่ม Grab แล้ว หน้าต่าง WinSnap จะปิดไป และภาพหน้าจอนั้นจะถูกเปิดเป็นไฟล์ใหม่ใน GIMP

(กรณีใช้จอ ๒ ตัว WinSnap จะบันทึกได้เฉพาะจอหลัก คือ จอเลข 1 เท่านั้น หากต้องการเก็บภาพทั้ง ๒ จอ ให้ใช้ปุ่ม PrtScrn คือ PrintScreen ซึ่งภาพของจอทั้ง ๒ จอจะบันทึกอยู่ใน Clipboard แล้วเรียกเข้า GIMP โดย เลือก Menu > Create > From Clipboard)

Part 2

Video แนะวิธีใช้งาน GIMP ตอนที่ ๓ / GIMP_Starter_003_Part_02
10.5MB / 00:02:02 (GIMP 2.8.14)

ขั้นตอน

๑. เลือก Menu > Create > Logos > Comic Book... จะปรากฎหน้าต่าง
Script-Fu: Comic Book อักษรประดิษฐ์ใน GIMP
 
๒. พิมพ์ "คำ" หรือ "ข้อความ" ที่ต้องการ

๓. กำหนดค่าต่างๆตามที่ต้องการ โดย
     เลือกแบบตัวอักษร (ฟ้อนต์) โดยคลิ้กที่ ปุ่ม Font: จะปรากฎหน้าต่าง Script-Fu Font Selection ขึ้นมาให้เลือกแบบของฟ้อนต์ เมื่อเลือกเสร็จก็คลิ้กปิดหน้าต่างไป,
     เลือกขนาดตัวอักษร ที่ Font size: โดยการคลิ้ก เพิ่ม-ลด ค่า จากลูกศร ขึ้น-ลง หรือ พิมพ์ค่าที่ต้องการในช่อง "ตัวเลข" ขนาดฟ้อนต์
     เลือกการไล่สี Gradient โดยคลิ้กที่ ปุ่ม Gradient: จะปรากฎหน้าต่าง Script-Fu Gradient Selection ขึ้นมาให้เลือกแบบของการไล่สี เมื่อเลือกเสร็จก็คลิ้กปิดหน้าต่างไป
     เลือกขนาดของเส้นขอบรอบตัวอักษรที่ Outline size: โดยการคลิ้ก เพิ่ม-ลด ค่า จากลูกศร ขึ้น-ลง หรือ พิมพ์ค่าที่ต้องการในช่อง "ตัวเลข" ขนาดของเส้นขอบรอบตัวอักษร
     เลือกสีของเส้นขอบรอบตัวอักษร โดยคลิ้กที่ ปุ่ม Outline color: จะปรากฎหน้าต่าง Script-Fu Color Selection ขึ้นมาให้เลือกสี เมื่อเลือก เสร็จก็คลิ้กปิดหน้าต่างไป
     เลือกสีของพื้นหลังโดยคลิ้กที่ ปุ่ม Background color: จะปรากฎหน้าต่าง Script-Fu Color Selection ขึ้นมาให้เลือกสี เมื่อเลือกเสร็จก็คลิ้ก ปิดหน้าต่างไป (สีพื้นหลังนี้สามารถตัดออกให้เป็นพื้นโปร่งใสได้ตอน Export งานออกไป)

๔. เมื่อกำหนดค่าได้ครบตามที่ต้องการ ก็ คลิ้ก OK โปรแกรมจะทำการสร้างไฟล์ตัวอักษรนี้ขึ้นมาให้เรา ๑ ไฟล์ โดยแยก Layer ต่างๆมาให้ด้วย

๕. สามารถจะปิด Layer ที่ไม่ต้องการได้ เช่น ปิด Layer ของเส้นรอบตัวอักษร, ปิด Layer ของพื้น เพื่อให้เป็นพื้นโปร่งใส เป็นต้น

๖. ไปที่เมนู File > Export to, ตั้งชื่อไฟล์, กำหนดนามสกุลของไฟล์ จะเลือกจาก + [Select File Type (By Extension)] หรือ พิมพ์ จุดกับอักษรของนามสกุลเลยก็ได้ เช่น .gif , .jpg (ใช้บนเว็บและต้องการพื้นโปร่งใสควรใช้ .png), เลือกโฟล์ดเดอร์ที่จะเก็บไฟล์, แล้ว คลิ้ก Export หน้าต่างสำหรับกำหนดคุณสมบัติต่างๆของ นามสกุลที่กำหนด จะขึ้นมาให้เรากำหนดค่า คลิ้ก Export อีกครั้ง

๗. เมื่อ Export เสร็จแล้ว หากไม่ต้องการเก็บไฟล์ต้นฉบับ (.xcf) ก็ปิดไฟล์นี้ไปได้เลยโดยไม่ต้อง Save แต่ถ้าต้องการเก็บ ก็สั่ง Save ไว้ได้ (File > Save)


หมายเหตุ :

รูปแบบของการสร้างอักษรประดิษบฐ์ ปุ่ม และอื่นๆ ในกลุ่มของเมนู Create นี้จะคล้ายๆกับตัวอย่างนี้ แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่หลักเดียวกัน ลองทดลองแต่ละแบบดู อาจจะได้รูปแบบที่เป็นพิเศษเฉพาะตัว

Part 2.1

Video แนะวิธีใช้งาน GIMP ตอนที่ ๓ / GIMP_Starter_003_Part_02.1

1.58MB / 00:00:16 (GIMP 2.8.14)

ตัวอัษรประดิษฐ์ สร้างจาก โปรแกรม GIMP (Export จากวิดีโอตัวอย่าง)
สร้างอัษรประดิษฐ์ใน GIMP

" งานประณีตในงบประหยัด "


okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2

เตรียมความพร้อม งานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี " งานประณีตในงบประหยัด "
www.bobby.in.th
12 May 2013 / ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
Update :  16 September 2018 / ๑๖ กันยายน ๑๕๖๑
Created with : Kompozer
EVO Hosting