รับทำงานแอนิเมชั่น 3D คุณภาพประณีตในราคาประหยัด

SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)
แนะนำการใช้โปรแกรม GIMP (
The Free & Open Source Image Editor) แบบฟรีๆ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้น บนอินเตอร์เน็ต

แนะวิธีใช้งาน GIMP 2.8 ตอนที่ ๒


Video แนะวิธีใช้งาน GIMP ตอนที่ ๒
/ GIMP_Starter_002_Part_01
00:01:51 /12.6 MB


ขนาดภาพใน GIMP แบบไม่ Dot for Dot
ภาพถ่ายเปรียบเทียบ การแสดงผลบนหน้าจอใน GIMP เมื่อสั่งแสดง ผลที่ 100% หรือ Zoom (100%) หลังจาก "คลิ้กยกเลิก" คำสั่งการ แสดงผลแบบ Dot for Dot (ใช้ค่า resolution ที่ 96.000 x 96.000 pixels/inch : ค่า Default) 
     ผมสแกนแสตมป์ขนาดกว้าง-ยาวโดยประมาณ คือ 5.5 x 3.3 มม. โดยแสกนที่ความละเอียด 384 dpi (dot per inch) ที่กำหนดเป็น ตัวเลขนี้เพราะ ต้องการให้เป็นค่า ๔ เท่าของความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ แบบ PC คือหน้าจอของ PC จะมีค่าความละเอียดที่ 96 ppi (pixel per inch) ส่วนหน้าจอของ Mac จะมีค่าความละเอียดที่ 72 ppi ซึ่งเป็นตัวเลขที่กำหนด เพื่อให้ลงตัวในหน่วย PosrScript point (pt) สำหรับงานพิมพ์ คือ 1 นิ้ว = 72 points

(ค่าจริง คือ 1 pixel = 0.749999999999996
postScript point, และ 1 inch = 72 postScript point, ดังนั้น 96.1538461 pixels = 1 inch จอของคอมพิวเตอร์ทั่วไปจึงใช้ค่า 96 ppi) (อ้างอิง) เมื่อสแกนเรียบร้อยแล้ว ภาพที่สแกนได้ จะไปเปิดในโปรแกรม GIMP
 
     เลือกคำสั่ง ดูภาพที่ 100% จะเห็นว่า ขนาดภาพที่แสดงผลบนหน้าจอจะมีขนาดใหญ่มาก (ประมาณ ๔ เท่าของขนาดจริง)

    ไปที่เมนู View > Dot for Dot
จะเห็นว่า ที่หน้าคำสั่ง
Dot for Dot มีเครื่องหมายถูก ปรากฎอยู่ แสดงว่า ในการสั่งให้แสดงผล 100% นั้น หมายถึง ให้โปรแกรม แสดงผล 100% ของ pixels ที่มีอยู่ในภาพนั้น คือ pixels ทุกตัวในภาพถูกแสดงออกมา ขนาดของภาพจึงเป็นขนาด กว้าง x ยาว ตามจำนวนพิกเซลที่มีอยู่ในภาพ (คือ 1013 x 671 pixeks) ขนาดภาพบนหน้าจอจึงเป็นขนาด 10.55 x 6.98 นิ้วโดยประมาณ (1013/96 x 671/96)

    ที่เมนู View > Dot for Dot
อีกครั้ง คราวนี้เมื่อเรา คลิ้กเลือกแล้ว เครื่องหมายถูก หน้าคำสั่งนี้ จะหายไป และขนาดของภาพบนหน้าจอ จะลดลง มาเป็นขนาดจริง คือเมื่อไม่สั่งให้โปรแกรมฯ แสดงผลแบบ Dot for Dot ค่า 100% นั้นหมายถึง 100% ของขนาดของภาพจริง หรือขนาดพิมพ์ (Print Size)

    การแสดงผลแบบ Dot for Dot หรือการกำหนดให้โปรแกรม แสดงผลจากพิกเซลทุกตัว ที่มีในภาพนั้น มีประโยชน์มาก สำหรับการปรับแต่ง หรือปรับปรุง คุณภาพของรูปนั้น โดยเฉพาะในเรื่องสมดุลย์สี (Color Balance) ค่าความเปรียบต่าง (Contrast) และหรือ ในกรณีที่ต้องการ ลบ หรือ เพิ่ม หรือแทนที่ พิกเซลบางส่วนในภาพ เนื่องจากในกรณีที่มีการแสดงผล จากพิกเซลบางตัวนั้น โปรแกรมฯ จะทำการ Interpolation ค่าต่างๆขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการแสดงผล ในแต่ละค่า % ของการ Zoom (หลักการเดียวกับ Photoshop แต่เรียกชื่อคำสั่งและวิธีต่างกัน) สีที่เห็นขณะนั้น พิกเซลที่เห็น ขณะนั้นจึงไม่ใช้ตัวจริง ไม่ใช่สีจริง
GIMP monitor resolution
ตั้งค่าความละเอียดของรูปภาพใหม่ ที่จะเข้าไปเปิดในโปรแกรม GIMP

กำหนดความละเอียดของจอใน GIMP
ในโปรแกรม GIMP สามารถกำหนดให้ตรวจสอบความละเอียดของภาพที่จะแสดงผลแบบอัตโนมัติ หรือเราจะกำหนดค่าความละเอียด ที่จะให้โปรแกรม GIMP แสดงผลเองก็ได้
ทั้งยังสามารถ Calibrate ขนาดที่ปรากฎบนหน้าจอเทียบกับสเกลบนไม้บรรทัดจริงๆได้ด้วย" งานประณีตในงบประหยัด "

okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2
เตรียมความพร้อม งานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี " งานประณีตในงบประหยัด "
www.bobby.in.th
10 May 2013 / ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
Update :  16 September 2018 / ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
Created with : Kompozer
EVO Hosting