รับทำงานแอนิเมชั่น 3D คุณภาพประณีตในราคาประหยัด

SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)
แนะนำการใช้โปรแกรม GIMP (
The Free & Open Source Image Editor) แบบฟรีๆ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้น บนอินเตอร์เน็ต

ทำ แอนิเมชั่น ด้วย GAP (GIMP Animation Package)
GAP Basic Animation


คลิ้ปวิดีโอแสดงตัวอย่างการทำ แอนิเมชั่นด้วย GAP


00:04:34 / 9.47 MB
    1. เตรียมฉากหลังเป็นภาพถนนด้านหน้ากว้างแบบพาโนรามา ๑ ภาพ กับภาพรถยนต์ด้านข้าง, พื้นหลังโปร่งใส (alpha Channel) ๑ ภาพ
   
    2. งานที่จะทำใน GIMP คือ ทำให้รถยนต์ วิ่งผ่านฉากหลังนั้นเป็นเส้นตรงจาก ด้านขวาไปด้านซ้าย

    3. Export เป็น animated GIF (.gif)  / เป็นวิดีโอ (.avi) / เป็นเฟรมภาพนิ่งต่อเนื่อง (.jpg , .png , .tga etc.)
   
หมายเหตู: นามสกุลที่ สามารถกำหนดพื้นหลังใสได้ (alpha Channel) เช่น .png / .tga / .tif / .gif

1. เปิดภาพทั้ง ๒ ภาพที่เตรียมไว้เข้ามาใน GIMP
 • ควรนำภาพที่ต้องการใช้งาน ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ เดียวกัน และแยกออกจากงานส่วนอื่นๆ เพื่อที่ไฟล์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างการทำ จะถูกเก็บอยู่ใน โฟเดอร์นี้โดยเฉพาะ
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ File > Open ไปโฟเดอร์เก็บงานที่เตรียมไว้ กด Ctrl ค้างไว้ แล้ว คลิ้ก-ซ้าย เลือกภาพฉากหลัง และ ภาพรถยนต์ แล้ว คลิ้ก-ซ้าย ที่ OK เพื่อเปิดภาพทั้ง ๒ ขึ้นมา


2. Save ภาพฉากหลังให้เป็นนามสกุล .xcf
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ไอคอนของภาพฉากหลังบนหัวหน้าต่างให้ ไฟล์นี้ แอ็คทีฟขึ้นมา
 • ไปที่เมนู File > Save (คำสั่ง Save ใน GIMP จะ Save ไฟล์เป็นนามสกุล .xcf เสมอ) คลิ้ก-ซ้าย ที่ OK (ไฟล์จะถูกเก็บไว้ในโฟเดอร์เดียวกับไฟล์เดิม)


3. ก๊อปปี้ภาพนั้นให้เป็นจำนวนเฟรมตามที่ต้องการ
ภาพฉากหลังยังคงเป็นไฟล์งานที่แอ็คทีฟอยู่
 • ไปที่เมนู Video > Duplicate Frames...
 • พิมพ์ จำนวนเฟรมที่ต้องการก๊อปปี้ ลงในช่อง N times:
 • คลิ้ก-ซ้าย OK
Duplicate Frames
4. สั่งซ้อนภาพ
ภาพฉากหลังยังคงเป็นไฟล์งานที่แอ็คทีฟอยู่
 • ไปที่เมนู Video > Move Path...
 • หน้าต่าง Move Path จะปรากฎขึ้นมา

5. รายละเอียดในหน้าต่าง Move Path
 • คลิ้ก-ซ้าย ให้มี "เครื่องหมายถูก" ที่หน้า Instant Apply (จะปรากฎภาพที่ต้องการซ้อนขึ้นมา)
 • ดูที่ ....
  Source Image/Layer: ให้เป็นภาพที่ต้องการซ้อนเข้ามา (ภาพรถยนต์)
  Mode: Normal
  Stepmode: Loop
  SpeedFactor: 1.000
  Handle: Center 
 • ที่ Scale and Modify
  Width: 30.0
  Heighy: 30.0
 • ในกรอบ Preview
  คลิ้ก-ซ้าย ลาก ภาพรถยนต์ ลงมาให้อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น (มุมล่าง-ขวา)
  สามารถคลิ้กปรับค่าอย่างละเอียดที่ X: / Y: ได้ เมื่อได้ตำแหน่งเริ่มต้นแล้ว...
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ Add Point
 • คลิ้ก-ซ้าย ลาก ภาพรถยนต์  ไปที่ตำแหน่งสุดท้าย สามารถคลิ้กปรับค่าอย่างละเอียดที่ X: / Y: ได้ เมื่อได้ตำแหน่งสุดท้าย
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ Last Point
 • แล้วลอง คลิ้ก-ซ้าย ที่ First Point - Last Point ว่าตำแหน่งถูกต้องหรือไม่
Move Path
6. Move Path Animated Preview
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ Anim Preview
  หน้าต่าง Move Path Animated Preview จะปรากฎขึ้นมา
 • คลิ้ก-ซ้าย เลือก Exact object on frame
 • กำหนดขนาดของ Preview ที่ต้องการดู ที่ Scale Preview
 • จะมีหน้าต่าง Animation Playback [Untitled] ปรากฎขึ้นมา พร้อมกับ ไฟล์ Untitled ในหน้าต่าง GIMP
 • คลิ้ก-ซ้าย ปุ่ม Play ลองเล่นแอนิเมชั่นดู
 • คลิ้ก-ซ้าย ในบริเวณหน้าต่าง Move Path เพื่อให้หน้าต่างนี้ แอ็คทีฟขึ้นมา
 • ถ้าต้องการแก้ไข ให้แก้ไขค่าต่างในหน้าต่างนี้ แล้ว Preview ดูใหม่ (ก็จะเกิดไฟล์ Untitled ขึ้นมาอีก)
Move Path Animated Preview
7. Move Path - OK
 • หากไม่ต้องการแก้ไข หรือทุกอย่างลงตัวแล้ว ให้ คลิ้ก-ซ้าย OK 
 • หน้าต่าง Move Path จะถูกปิดไป
 • พร้อมกับไฟล์ฉากหลัง ที่ใช้คำสั่ง Move Path ก็จะถูกปรับแก้ขอมูลใหม่ ให้สังเกตว่า ไอคอน บนหัวหน้าต่างของไฟล์นี้จะเปลี่ยนไป (คือไฟล์แรก ของจำนวนไฟล์ทั้งหมดตาม จำนวนเฟรม ที่เรากำหนดในตอนแรก, ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในโฟเดอร์ที่ Save ในข้อ 2)


8. Frames to Image
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ ไอคอน บนหัวหน้าต่างของไฟล์ที่เปลี่ยนไป (ไฟล์ฉากหลังเดิม) เพื่อแอ็คทีฟไฟล์นี้ขึ้นมา
 • ไปที่ เมนู Video > Frames to Image...
 • หน้าต่าง Frames to Image จะปรากฏขึ้นมา
 • ในเบื้องต้นยังไม่ต้องปรับค่าใดๆในหน้าต่างนี้ คลิ้ก-ซ้าย ที่ OK ได้เลย
 • จะเกิดไฟล์ Untitled ขึ้นมา คล้ายตอน Preview


9. ลอง Animation Playback
 • คลิ้ก-ซ้าย ปุ่ม Play ลองเล่นแอนิเมชั่น
 • ลองปรับเปลี่ยนความเร็ว (fps) ดู
Default framerate

10. Export Image As ....
 • Export ออกไปใช้งาน (animated GIF)
 • ไปที่เมนู File > Export As...
 • หน้าต่าง Export Image as GIF จะปรากฎขึ้นมา
 • ค่า Default framerate จาก Move Path จะอยู่ที่ 24 fps หรือประมาณ (41ms)
 • สามารถกำหนด framerate ที่ Delay between frames where unspecified
 • สั่งให้ใช้ค่าที่กำหนดใหม่กับทุกเฟรม โดย คลิ้ก ให้มี "เครื่องหมายถูก" หน้าบรรทัด Use delay rnter above for all frames
Export Image as GIF
ต้องการ Export ออกไปเป็นวิดีโอ (.avi)
 • ไปที่เมนู Video > Master Videoencoder...
Master Videoencoder
ต้องการ Export ออกไปเป็นภาพนิ่งต่อเนื่อง (เฟรมต่อเนื่อง) นามสกุลต่างๆ เพื่อนำไปใช้ ตัดต่อร่วมกับคลิ้ปวิดีโออื่นๆ ในโปรแกรมตัดต่อ
 • ไปที่เมนู Video > Split Image to Frames...
 • เปลียนนามสกุลในบรรทัด Extension: ให้เป็นนามสกุลที่ต้องการ
 • หน้าต่างนี้ไม่สามารถกำหนดที่เก็บไฟล์ได้ ให้ดู Path เก็บไฟล์ในหน้าต่างก่อน คลิ้ก OK (หากใช้งาน GIMP มาต่อเนื่อง ไฟล์จะเก็บที่ โฟล์เดอร์ที่สั่ง Save ไว้ครั้งสุดท้าย)
Split Image into Frames

animated GIF ที่ได้จากตัวอย่าง

GAP animation
Credit: Houses, FamilyHouse & all Vehicles (3D models) from Hash, Inc. CD Data (Animation:Master)


ไฟล์ตัวอย่าง (Zip: 5.99 MB)
อภินันทนาการ: ไฟล์สำหรับโหลดลงไปเพื่อฝึกลองทำตาม
(Right Click > Save Link As..)" งานประณีตในงบประหยัด "

okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2
เตรียมความพร้อม งานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี " งานประณีตในงบประหยัด "
www.bobby.in.th
1 August 2015 / ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
Update :  18 September 2018 / ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
Created with : Kompozer
EVO Hosting