รับทำงาน 3D แอนิเมชั่น คุณภาพประณีตในราคาประหยัด

สร้างสรรค์การ์ตูน 3D อิสระ (ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว)
3D Toon Animation Maker Studio
" งานประณีตในงบประหยัด "
สร้างผลงานคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น, ทักษะ, ความคิดสร้างสรรค์

WIP : Happy New Year 2021

ช่วงที่ ๑.


  ในโปรแกรม Blender มี Eevee Render Engine ที่สามารถประมวลผลได้เร็วมาก แต่ยังมีข้อจำกัดกับสภาพแสงบางอย่าง และมี Cycles Render Engine ซึ่งไม่มีปัญหากับสภาพแสง ที่มีปัญหาใน Eevee แต่ต้องใช้เวลาประมวลผลที่นานกว่า ๓-๕ เท่าหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการสภาพแสงที่ประณีตมากน้อยอย่างไร
    ปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ ทดลอง Export งานแอนิเมชั่น จากโปรแกรม Animation:Master ออกไป ทำ Rendering ในโปรแกรม Blender ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก แม้ว่าการ Import เข้าในโปรแกรม Blender ต้องคลิ้กเมนูคำสั่งเองทุกขั้นตอน (Manual) ทีละเฟรมๆ ซึ่งใช้เวลานาน เป็นงานที่ทำซ้ำๆน่าเบื่อ รวมทั้งมีโอกาสผิดพลาดสูง เนื่องจากผมยังไม่รู้วิธีการเขียน Script ภาษา Python ใน Blender จึงต้องรอ Plug-in ระหว่างนี้คงก็ต้องพึ่งตัวเองไปก่อน

ช่วงที่ ๒.

    ทำโมเดล, สร้างแอ็คชั่นให้ลงจังหวะพอดีกับเสียงดนตรี, รวมทั้งการจัดวาง อุปกรณ์ประกอบฉาก และจัดมุมกล้องใน Choreography ของโปรแกรม Animation:Master แต่สุดท้ายเหลือเพียง กล่องของขวัญ หนึ่งกล่องวางอยู่บนเก้าอี้เท่านั้น โดยกล่องของขวัญนี้จะย่อ-ขยาย ตามจังหวะดนตรี โดยปริมาตรของกล่องจะคงที่เสมอ
     หมายเหตุ : เวอร์ชั่นที่ผมใช้อยู่ปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ Plug-in Midi ได้ ผมจึงต้องขยับอาการของกล่องของขวัญเอง ถ้าสามารถใช้ Plug-in จะได้อาการของกล่องของขวัญ ที่ละเอียดกว่าโดยง่าย และโดยสะดวกรวดเร็ว ดูตัวอย่างที่เคยใช้ Plug-in ทำคลิ้ป New Year ปี ๒๕๕๘)

ช่วงที่ ๓.

    ได้งาน preview แบบ Shaded สีเรียบ ซึ่งจะสามารถประมวลผล (Rendering) ออกมาได้เร็วมาก แต่ไม่สามารถเจาะพื้นหลังให้ใส (aphha) และไม่สามารถ Render ภาพฉากหลังที่ใส่ใน Rotoscopes ได้ (Rendering งานนี้ใช้เวลาประมาณ ๒ นาที) งานในขั้นตอนนี้ ทำให้เห็นอาการเคลื่อนไหว ของตัวการ์ตูนโดยไม่ต้องรอการประมวลผล (Rendering) นาน หากยังไม่พอใจในอาการของการ์ตูน ก็จะสามารถปรับแก้ได้ง่าย (และสามารถแก้ได้หลายครั้งเพราะไม่เสียเวลารอผลนาน)

ช่วงที่ ๔.

    จากนั้นจึงนำภาพนิ่งต่อเนื่อง (Image Sequence) ที่ได้จากในขั้นตอน preview แบบ Shaded สีเรียบ ไปเจาะเอาสี (ฟ้า) พื้นหลังออก โดยทำ Color Key ใน Composite ของโปรแกรม Blender แล้วสั่ง Render ออกมาเป็นภาพนิ่งต่อเนื่อง (Image Sequence) ที่มีพื้นหลังโปร่งใส (alpha)

ช่วงที่ ๕.

    แล้วจึงนำภาพนิ่งต่อเนื่อง (Image Sequence) ที่เจาะสีฟ้าพื้นหลังออกให้เป็นพื้นใส (alpha) เข้าไปใน Video Sequencer ของโปรแกรม Blender เพื่อลองตัด-ต่อ คือทำพื้นหลัง, ออกแบบ, จัดวาง คำอวยพร, ตัวอักษรวิ่ง ใส่เสียงดนตรี ฯลฯ เผื่อว่า พื้นที่ หรือองค์ประกอบสิ่งใด ยังไม่เหมาะสม จะได้สามารถกลับไป ปรับแก้องค์ประกอบ เช่น ตำแหน่งการจัดวางตัวแสดง และ/หรือ อุปกรณ์ประกอบฉาก, หรือ ขนาดทางยาวโฟกัสของเลนส์กล้อง, ตำแหน่งกล้อง ฯลฯ ใน Choreography เมื่อคิดว่าทุกอย่างเหมาะสม ลงตัว ก็สั่ง Render ออกมาเป็นคลิ้ปวิดีโอ (.mp4)

ช่วงที่ ๖.

    ๒ ขั้นตอนนี้ สำคัญมากหากต้องทำงานเป็นทีม (Dream Team) วิดีโอ (preview clip) จากขั้นตอนนี้ จะแสดงผลลัพทธ์ ที่ใกล้เคียงงานจริงในขั้นสุดท้ายมากที่สุด (ไม่ 100%) แต่อย่างน้อยที่สุด ทุกคนในทีม (รวมถึงผู้สนับสนุนงบประมาณ) จะเห็นงานและสามารถติชม และหรือ แนะนำ ให้ปรับแก้ไขได้ โดยทีมงานทุกคน ก็จะยังอยู่ในขั้นที่สามารถปรับแก้งาน ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ได้ง่าย

ช่วงที่ ๗.

    หลังจากที่ทุกอย่างเหมาะสม, ลงตัว, ไม่น่าจะต้องแก้ไข อะไรใดๆทั้งสิ้น อีกแล้ว ก็ Export เฟรม (.obj) จาก Animation:Master (A:M) แล้ว Imported (.obj) เข้าไปใน Blender ทีละเฟรมๆ ซึ่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก และใช้เวลายาวนาน แบบที่สุดของที่สุด ขอสงวนความน่าเบื่อนี้ไว้ก่อน มี Plug-in ให้ใช้เมื่อไร ค่อยนำรายละเอียดมาบอกเล่ากัน


okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637, 02 583 4371

ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2
(เตรียมความพร้อม : โครงงานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด ")
Created with : Kompozer
EVO Hosting