SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)Rotoscope


Length: 00:00:21 / Size: 1.30 MB

    ใช้กล้อง Kodak easyshare mini บันทึกภาพนิ่ง (จดมุมกล้องและระยะตั้งกล้องไว้) นำภาพที่บันทึกได้เข้าไปเป็น Rotoscope ในกล้องของ A:M

    สร้างโมเดลแผ่นเรียบ มีขนาดเท่ากับหนังสือจริงที่วางอยู่ในภาพ นำเข้าไปวางหน้ากล้องใน Choreography, เปลี่ยนทางยางโฟกัสของกล้องในโปรแกรม 3D ให้เท่ากับทางยาวโฟกัสของกล้อง Kodak ที่ใช้บันทึกภาพนั้น (56 mm) ปรับมุมกล้องและระยะตั้งกล้อง โดยเริ่มจากค่าที่บันทึก แล้วจึงค่อยๆปรับอย่างละเอียด ให้โมเดลแผ่นเรียบซ้อนพอดีหน้าปกหนังสือ, กำหนดโมเดลแผ่นเรียบนี้ให้เป็น Front Projection Target

    จัดแสงโดยจำลองแสงตามสภาพจริง คือ แสงจากโคมไฟโต๊ะ, แสงจากฝ้าเพดานห้อง, และแสงจาก จอมอนิเตอร์ ใช้ดวงไฟ เป็นแสงสีขาวทั้งหมด โดยสมมุติฐานว่า กำหนด Auto White Balance ในกล้อง ตอนบันทึกภาพ

    นำภาพที่ใช้ทำ Rotoscope เข้าไปกลับ ซ้าย-ขวา ใน GIMP แล้ว Export ออกมาใช้เป็น IBL (Image Base Lighting) ในโปรแกรม 3D (ถ้าไม่กลับซ้าย-ขวา ทิศทางแสงที่ตกกระทบบนตัวโมเดลจะกลับด้าน)

    นำโมเดล Mr. BallPen เข้าใน Choreography ย่อให้มีขนาดเหมาะสม แล้วจัดวางให้ยืนอยู่บนโมเดลแผ่นเรียบ, ใส่แอ็คชั่น ที่ต้องการเข้ามา, สั่ง Render ออกมา เป็นภาพนิ่งต่อเนื่อง (.png), นำเข้าไปตัด-ต่อ ใส่กราฟิกใน Blender แล้วสั่ง Render ออกมาเป็นวิดีโอ (.mp4)

Length: 00:00:28 / Size: 2.07 MB

    กำลังเล็งๆอยู่ว่า จะประยุกต์ Camera matching ใน Blender ออกมาใช้กับ A:M อย่างไร จำได้ว่า เคยมีผู้ทำ ไว้บ้างแล้ว แต่ไม่ใช่จาก Blender

    เพื่อทำความเข้าใจและให้เห็นปัญหา จึงทดลองอีก บันทึกภาพ เพื่อนำไปใส่เป็น Rotoscope ในกล้อง แล้วจัดปรับ Perspective ในกล้องของโปรแกรม 3D ให้ตรงกับ Perspect ของภาพที่ทำ Rotoscope คราวนี้ตั้งกล้องบันทึกภาพ แล้วจดบันทึกระยะและมุมต่างๆ ที่สัมพันธ์ ระหว่างกล้อง กับวัตถุเป้าหมาย คือ
  • ขอบโต๊ะ ขนาด, ความสูง เพื่อเป็นระนาบสำหรับปรับ Perspective
  • บรรทัดสเกลสามเหลี่ยม (ตำแหน่งบนโต๊ะ) เพื่อใช้จัดวางตำแหน่งของโมเดล
  • ระยะตั้งกล้อง, มุมกล้อง,
T-Bevel เครื่องมือวัดมุม

    ใช้เครื่องมือวัดมุมของช่าง เล็งวัดมุม (ก้ม-เงย) ของกล้อง ขณะที่บันทึกภาพ และจดระยะต่างๆ สำหรับนำไปใช้อ้างอิงในโปรแกรม 3D เช่น ระยะตั้งกล้อง, ความสูงของกล้อง, ความสูงของวัตถุ (เป้าหมาย), มุมวางหรือตำแหน่งของวัตถุที่สัมพันธ์กับกล้อง

    จากการทดลองครั้งนี้พบว่า ถ้าจะให้ Perspective ของโมเดลระนาบที่ทำขึ้น (ขนาดจริง) ลงตัวกับ Perspective ของขอบโต๊ะ จะต้องขยายโมเดล ขึ้นมาเล็กน้อย (117.82%) แล้วปรับระยะตั้งกล้องใหม่ (จะคงระดับความสูง ของกล้องและวัตถุไว้) ซึ่งน่าคลาดเคลื่อน จากการชดเชยเรื่อง ทางยาวโฟกัสของเลนส์

    ผมใช้ทางยาวโฟกัสค่าเทียบกับขนาด ฟิล์ม135 (35 mm) ค่าจริงของเลนส์ = 12.3 mm ค่าเทียบ (35 mm) = 87 mm,    ในโปรแกรม 3D สร้างโมเดล ระนาบ สำหรับหามุม Perspective, โมเดล บรรทัดสเกลสามเหลี่ยม ให้โมเดล Mr.BallPen เดินไต่, และ ระนาบสามเหลี่ยม Set Squre ใช้รับเงาสะท้อนเท่านั้น

    ใช้ค่าที่จดบันทึก เป็นระยะตั้งกล้อง และ มุมกล้อง เริ่มต้น, ใส่โมเดลระนาบ เข้ามาหน้ากล้อง (ที่ตำแหน่ง 0,0,0) แล้วค่อยๆปรับ Perspective ของระนาบให้ตรงกับ Perspective ของขอบโต๊ะ

    เมื่อได้ Perspective ตรงกันแล้ว จึงวางบรรทัดสเกลสามเหลี่ยม และระนาบสามเหลี่ยม โดยใช้ค่าที่บันทึกไว้ เป็นค่าเริ่มต้น แล้วจัดปรับให้ตรงกับในภาพอีกครั้ง, โมเดลทั้งสองตัวนี้ต้องกำหนดให้เป็น Front Projection Target, สุดท้ายทิ้งโมเดลระนาบไป เหลือไว้แต่บรรทัดสเกลสามเหลี่ยม และระนาบสามเหลี่ยม

    ใส่โมเดล MrBallPen เข้ามาหน้ากล้อง ย่อให้มีขนาดเหมาะสม, กำหนด Path Constraint ให้ Mr.BallPen กับเส้นยอด ของบรรทัดสเกลสามเหลี่ยม, ทำแอ็คชั่นเดินไต่ ให้กับ Mr.BallPen แล้วใส่แอ็คชั่นนี้ให้กับ Mr.BallPen, จัดแสง และสั่ง Render


Length: 00:00:14 / Size: 975 KB
    ลองอีกครั้ง จดบันทึกทุกค่าที่จำเป็น ไว้สำหรับอ้างอิง ระยะและมุม ในโปรแกรม 3D, ขึ้นโมเดล พื้นโต็ะ และพื้นกรอบ(ใน)ของ Graphic Tablet, โดยใช้ระยะและมุมที่วัดไว้จริงทั้งหมด,    เมื่อจัดวางหน้ากล้อง เริ่มต้นโดย ใช้ความสูงโต๊ะ, ความสูงกล้อง, มุม(ก้ม-เงย)กล้อง, มุมระนาบ ขอบโต๊ะ กับระนาบ (รับภาพ/ฟิล์ม) กล้อง จากค่าที่บันทึกไว้ แล้วจึงค่อยปรับ Perspective ของกรอบ(ใน) Graphic Tablet ของโมเดล ให้ตรงกับภาพ Rotoscope โดยคงที่ค่าของกล้อง แล้วปรับระยะต่างๆ ที่โมเดลกรอบ(ใน)ของ Graphic Tablet วางบนพื้นโต๊ะ

camera mathcing in A:M

    เมื่อปรับให้ Perspective ของกรอบ(ใน) Graphic Tablet โมเดลให้ตรงกับในภาพ Rotoscope แล้วปรากฎว่า Perspective ของขอบโต็ะ ไม่ตรง .... ลองวาง Mr. BallPen ดูแล้วไม่ขัดตา พอไปวัดไปวาได้    ถ้ารู้ข้อมูลว่า พื้นที่รับภาพจริงในกล้อง (Image sensor) จากเลนส์ ที่ทางยาวโฟกัส 6.4 mm มีขนาดเท่าไร ก็จะสามารถคำนวณเทียบเป็นทางยาวโฟกัสสำหรับกล้องในโปรแกรม 3D ได้, ซึ่งปกติค่า Image sensor ตัวนี้จะระบุเฉพาะ กับกล้องระดับมืออาชีพเท่านั้น พยายามค้นหาของกล้อง Kodak M200 mini ไม่มีระบุไว้เลย

" งานประณีตในงบประหยัด "

okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
[ อยู่ระหว่างทำการปรับปรุง ยังไม่รับทำงานช่วงนี้ ครับผม ]
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2

(เตรียมความพร้อม : โครงงานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด ")

Created with : Kompozer