เทคนิคการใช้ภาพ "พาโนรามา"
ในงาน 3D แอนิเมชั่น
(Panoramic Background)


ฉากหลังแบบพาโนรามา 1

    ปัจจุบัน กล้องดิจิตอล และกล้องบนโทรศัพท์มือถือโดยทั่วไป สามารถสร้างภาพ แบบพาโนรามาได้ คือ บันทึกภาพ ทีละภาพ เป็นมุม 360 องศา รอบตัวเอง ไว้ก่อน แล้วใช้โปรแกรมต่อภาพ ที่ให้มาพร้อมกับกล้อง จัดการต่อภาพที่ บันทึกไว้ หรือบันทึกออกมา เป็นภาพแบบพาโนรามาได้โดยตรงเลย เพื่อนำไป ใช้งานอื่นๆ สำหรับคุณภาพ และรายละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้องที่ใช้

    ผมถือโอกาสทดลองนำเอาภาพพาโนรามา ที่ได้จากกล้องภาพนิ่ง เข้ามาทำเทคนิคในโปรแกรม 3d แอนิเมชั่นดู เพื่อจะได้มีเทคนิค เก็บเอาไว้ใช้ตามแนวคิด " งานประณีต ในงบประหยัด "

ภาพข้างล่างนี้ คือภาพที่ได้จากกล้องภาพนิ่ง และโปรแกรมต่อภาพ
PanoWat_e.jpg
Pano_p4_b2.gif


    ผมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นมุมประมาณ 180 องศาเท่านั้น แต่ต้องการ
ใช้เป็นมุม 360 องศา เพื่อให้กล้องในโปรแกรม 3d หมุนครบรอบ
จะได้ฝึกสร้างเทคนิค เล่นวนซ้ำๆแบบ  "งูกินหาง" (Loop) โดยไม่สะดุดด้วย

    ตัวอย่าง Panoramic_Background (360º) ล่าสุดที่ทดลองทำไว้ ลองสังเกต ความผิดปกติ ของฉากหลังในวิดีโอ ตรงบริเวณ ช่วงรอยต่อของฉาก

ความรู้สึกนี้จะหายไปถ้าตัดวิดีโอช่วงรอยต่อฉากหลังออกไป หรือกำหนด ให้กล้องหมุน เพียงครึ่งรอบ ดังตัวอย่างทางซ้ายมือ

Panoramic_Background (180º)

งานนี้เป็นงานทดลองครั้งแรก และมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ
โอกาสหน้า ผมจะทดลอง โดยนำข้อบกพร่องไปแก้ไข และปรับใช้
เพื่อให้งาน ออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


ฉากหลังแบบพาโนรามา 2
การใช้ภาพมาทำเป็นฉากหลังแบบพาโนรามา ๑๘๐ องศา
เพื่อลวงตาผู้ชม และจบเทคนิคในโปรแกรม 3d เลย
ทำได้หลายวิธี คือ
• ใช้เป็น Rotoscope ในกล้อง, แล้วเคลื่อน Roto
• ใช้เป็น Layer เพื่อเลียนแบบเทคนิค Multiplane ที่
Disney Studio คิดขึ้น ในงานเซลแอนิเมชั่นยุคคลาสสิค
• หรือใช้เป็น Image Map ด้านในผิวทรงกระบอก,
วางโมเดลและกล้องกลางพื้นที่ในทรงกระบอกนั้น
แล้วเคลื่อนกล้องให้สัมพันธ์กับเปอร์สเปคตีฟของภาพ
ประมาณนี้ครับ

ภาพแสดงเบื้องหลัง


Home Page

upload: unknow
re-Design for smartphone: 23 July 2017 / ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ปรับปรุงล่าสุด ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ / 25 September 2562