SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)


แนะวิธีใช้งาน GIMP 2.8 ตอนที่ ๑


หน้าต่าง GIMP
หน้าต่างของโปรแกรม GIMP แบบ Single Window Mode บนระบบปฏิบัติการ Windows
 ผมบันทึกภาพหน้าจอ (Capture หรือ PrintScreen) จากโปรแกรม A:M เพื่อจะนำตัวการ์ตูนไปแสดงสัดส่วนระหว่างหัว กับ ตัวของการ์ตูนนั้น ว่าเป็นอัตราส่วนเท่าไร งานที่ต้องทำในโปรแกรม GIMP คือ เปิดข้อมูลที่ Capture ไว้ แล้ว Crop ให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ, ก๊อปปี้เฉพาะส่วนหัว ของตัวการ์ตูน แล้วนำไป เรียงไว้ข้างตัวการ์ตูน เน้นอัตราส่วนระหว่างตัวกับหัว จึงจะสร้างเส้นตรง แสดงระยะความสูงของหัวแต่ละส่วน เปรียบเทียบ กับ ความสูง ของตัวการ์ตูน ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น


Video แนะวิธีใช้งาน GIMP ตอนที่ ๑
GIMP_Quick_Start_001_Part_01 / 00:04:45 / 26.0 MB


หมายเหตุ:
GIMP เวอร์ชั่น 2.8.4 พัฒนาแบบก้าวกระโดดมาก (เพิ่มโหมดหน้าต่างเดี่ยว Single-Window Mode) ซึ่งยังไม่ค่อย เสถียร
ในวิดีโอจะสังเกตว่ามีการวูบวาบ และคำสั่งไม่เป็นตามต้องการอยู่หลายครั้ง หากเกิดขึ้น ให้รีบใช้คำสั่ง Undo (Ctrl และ z) แก้ไขทันที

วิธีทำ

๑. ขณะที่อยู่ในโปรแกรมที่เราต้องการ Capture ภาพ กดปุ่ม PrintScreen (PrtScrn)  ๑ ครั้ง เพื่อบันทึกภาพหน้าจอที่ต้องการ (ภาพนั้นจะถูกเก็บอยู่ใน ClipBoard)
๒. เปลี่ยนไปทำงานในโปรแกรม GIMP
๓. ไปที่เมนู File > Create > From ClipBoard (ภาพหน้าจอที่ถูกบันทึกไว้จะถูกเปิดขึ้นมา)
๔. กด Space Bar ค้างไว้ (โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็น Pan view) เราจะสามารถเลื่อนตำแหน่งภาพในหน้าต่างได้
๕. คลิ้กเลือกที่เครื่องมือ Crop Tool เครื่องมือ GIMP Crop Tool  แล้วนำไปลากเป็นกรอบตามขนาดที่เราต้องการใช้งาน
๖. เมื่อได้พื้นที่ตามต้องการแล้วให้ คลิ้กซ้าย ในกรอบที่ต้องการ ๑ ครั้ง หรือ กด Enter
๗. กดแป้น 1 (ที่แป้นตัวเลข) หากต้องการขยายภาพมาเท่าขนาดจริง คือ 100% หรือถ้า
กดแป้น 2 ภาพจะถูกขยายขึ้นเป็น ๒ เท่า หรือ 200%
๘. คลิ้กเลือกเครื่องมือ Ractangle select Tool เครื่องมือ GIMP Ractangle select Tool นำมาลากล้อมเป็นกรอบเฉพาะส่วนหัวของการ์ตูน
(เมื่อลากแล้วสามารถลากขยับเข้าออกอย่างละเอียดในแต่ละด้านได้)
๙. เมื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้แล้ว ให้ คลิ้กข้างขวา ค้างไว้ ในบริเวณที่ถูกเลือก
(เมนูคำสั่งต่างๆที่สามารถเลือกสั่งได้จะปรากฏขึ้นมา)
๑๐. ในเมนูคำสั่งที่ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Edit > Copy
๑๑. แล้ว คลิ้กข้างขวาค้างไว้ ในบริเวณที่ถูกเลือก ให้ปรากฏเมนูคำสั่งขึ้นมาอีกครั้ง
๑๒. ในเมนูคำสั่งที่ปรากฏขึ้นมา คราวนี้ ให้เลือกไปที่ Edit > Paste
๑๓. ที่หน้าต่าง Layer ในกรอบเครื่องมือทางด้านซ้าย จะปรากฏ Layer จางๆขึ้นมามีวื่อว่า Floating Selection
๑๔. ให้ คลิ้กข้างขวา ที่บน Layer Floating Selection นี้ ค้างไว้ เพื่อให้เมนูคำสั่งปรากฏขึ้นมา
๑๕. เลือกเมนูคำสั่งไปที่ To New Layer (Layer Floating Selection นี้ จะเปลี่ยนเป็น Pasted Layer #1)
๑๖. คลิ้กซ้าย ที่เครื่องมือ Move Tool เครื่องมือ GIMP Move Tool ในหน้าต่างเครื่องมือ แล้วนำมา คลิ้กซ้ายค้างไว้ ก่อน แล้ว กด Ctrl จึงค่อยลากส่วนหัว ที่ Paste  ลงมานั้น ออกไปทางซ้ายมือ จนได้ตำแหน่งที่ต้องการจึงปล่อยคลิ้ก
(กด Ctrl ค้างไว้ ด้วยขณะลากเพื่อ ที่จะลากจากตำแหน่งเดิมได้เป็น เส้นตรง หรือ มุมฉาก หรือ มุม 45 องศา ถ้าต้องการลากอย่างเป็นอิสระ ไม่ต้องกด Ctrl)
๑๗. ทำซ้ำจากข้อ ๑๑ - ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ ซ้ำอีก คือ Paste ส่วนหัวลงมา แล้วลากไปเรียง ให้อยู่ใน ตำแหน่ง ที่ต้องการ จนได้ส่วนหัวเต็มความสูงของตัวการ์ตูน
๑๘. กดแป้น 2 (ที่แป้นตัวเลข) เพื่อขยายภาพขึ้นเป็น 200%
๑๙. ที่บนบรรทัดสเกลด้านบน คลิ้กข้างซ้ายค้างไว้ บนบรรทัดสเกล แล้ว ลาก (คลิ้กยังค้างอยู่) ออกจากบรรทัดสเกล ลงมาวางในตำแหน่งที่ต้องการ จึงค่อยปล่อยคลิ้ก ก็จะเส้นไกด์ในแนวนอน วางตำแหน่งเส้นไกด์ ที่ความสูงของส่วนหัว จนครบทั้ง ๒ ส่วน
๒๐. ทำวิธีเดียวกับข้อ ๑๙. แต่ คลิ้กค้าง-ลาก เส้นไกด์ออกมาจากบรรทัดสเกลแนวตั้งทางกรอบด้านซ้าย เพื่อจะเป็นเส้น ช่วยกำหนดความยาวของเส้นทั้ง ๓ เส้นทางด้านซ้ายและขวา
(ถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเส้นไกด์ที่ทำไว้แล้ว ให้เลือกเครื่องมือ Move Tool เครื่องมือ GIMP Move Tool แล้วเอา ลูกศร ไปวางไว้บน เส้นไกด์ แล้ว กด Shift ค้างไว้ เส้นไกด์จะ เปลี่ยนเป็น สีแดง จึงค่อย คลิ้กข้างซ้าย-ลาก เส้นนั้นเปลี่ยนตำแหน่งไป หากต้องการทิ้งเส้นไกด์เส้นนั้น ให้ลากเส้นไกด์ นั้นออกไปนอกกรอบหน้าต่างเลย)
๒๑. คลิ้กซ้าย ที่ Pencil Tool เครื่องมือ GIMP Pencil Tool ถ้าต้องการเลือกสีที่จะใช้ ให้ คลิ้ก ที่ Foreground Colors GIMP Foreround Color แล้ว คลิ้ก ในกรอบ Foreground Color เพื่อเปิดหน้าต่างเลือกสี เลือก สีที่ต้องการแล้ว คลิ้ก OK
๒๒. ถ้าต้องการเขียนเส้นไว้บน Layer แยกเฉพาะ ให้ คลิ้ก ที่ Create a new layer GIMP Create New Layer ที่มุมซ้ายสุดด้านล่างของหน้าต่าง Layer จะมีหน้าต่าง ตั้งชื่อ และ
กำหนดค่าคุณสมบัติต่างของ Layer ขึ้นมา กำหนดค่า แล้ว คลิ้ก OK ปิดหน้าต่าง
๒๓. ถ้าต้องการกำหนดค่าคุณสมบัติต่างๆของ Pencil Tool เครื่องมือ GIMP Pencil Tool ให้ ดับเบิ้ล-คลิ้ก ที่ไอคอนของ Pencil Tool เครื่องมือ GIMP Pencil Tool หน้าต่างสำหรับกำหนดค่าคุณสมบัติต่างๆจะเปิดขึ้นมา กำหนดค่า
๒๔. แล้วนำ Pencil Tool เครื่องมือ GIMP Pencil Tool ไป คลิ้กซ้าย ที่ในภาพ ตรงจุดเริ่มต้น ที่เราต้องการเขียนเส้นตรง เมื่อได้จุดเริ่มต้น ให้ กด Shift ค้างไว้ (เพื่อจะเขียนเส้นตรงออกไปจากจุดเริ่มต้นที่ทำไว้) ลาก ลูกศร ไปที่ตำแหน่งปลายเส้นตรง (จะเห็นว่ามี เส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดเริ่มต้นกับตำแหน่งที่เราลากเม้าส์ไป) ขณะที่ลากเม้าส์ไปที่ตำแหน่งต่างๆนั้น ยังคงต้อง กด Shife ค้างไว้ตลอดเวลา (ในกรณีนี้เราต้องการเขียนเส้นในแนวระนาบจึงต้อง...) กด Ctrl ค้างไว้ เพิ่มอีก ๑ แป้น เมื่อได้ตำแหน่ง ที่ต้องการ ให้ คลิ้กซ้าย อีก ๑ ครั้ง ก็จะได้เส้นตรงในแนวระนาบพอดี (ถ้าต้องการเขียนเส้นทำมุม อย่างอิสระ กด Shift เพียงตัวเดียว จะ กด Ctrl เพิ่ม เมื่อต้องการ มุม 90, 75, 60, 45, 30, 15, 0 อย่างนี้เป็นต้น)
๒๕. เขียนเส้นจนครบตามที่ต้องการ (ระหว่างทำงานหากต้องการปรับเลื่อนตำแหน่งของภาพในหน้าต่าง ให้ กด Space Bar ค้างไว้ โปรแกรมฯ จะเปลี่ยนเป็นโหมด Pan View ให้ คลิ้กซ้าย-ค้างไว้ ในภาพแล้วลากไปในมุม ที่เราทำงาน ได้สะดวก ขณะลากต้อง กด Space Bar ค้างไว้ตลอดเวลา จนได้ตำแหน่งบริเวณภาพที่ต้องการ จึงค่อย ปล่อย Space Bar เครื่องมือจะกลับไปเป็นเครื่องมือตัวเดิมก่อนหน้าที่เราจะใช้โหมด Pan View ถ้าไม่เป็นไปตาม คำแนะนำนี้ ให้ไปเลือกที่เมนู Edit > Preferences เพื่อเปิดหน้าต่าง Preferences ขึ้นมา แล้ว คลิ้ก เลือกที่ Image Window ในหัวข้อ Space Bar เลือกให้เป็น Pan View ดูตามภาพประกอบด้านล่างครับ )
GIMP Set Pan View
หมายเหตุ:
วิธีการจบงานใน GIMP จะมีแนวทางที่ต่างจากโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆ คือ
๑. จะ Save งานได้เฉพาะเป็นไฟล์นามสกุลของ GIMP เองเท่านั้น (.xfc) ไม่สามารถ Save ให้เป็นนามสกุลอื่นได้
๒. ถ้าต้องการ Save เป็นเป็นไฟล์สำหรับใช้งานบน Web ให้ใช้คำสั่ง Save for Web
๓. หรือต้องการไฟล์เพื่อนำไปใช้งานทั่วๆไป เช่น งานพิมพ์, งานวิดีโอ ให้ใช้คำสั่ง Export to
หรือ Export ไปเป็นนามสกุลต่างๆ เช่น .jpg, .png, .gif ตามที่ต้องการแนะนำการใช้ GIMP


SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)
แนะนำการใช้โปรแกรม GIMP (
The Free & Open Source Image Editor) แบบฟรีๆ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้น บนอินเตอร์เน็ต

GIMP downloadGIMP 2.8
รายการ
(รายการล่าสุดอยู่ข้างบน)" งานประณีตในงบประหยัด "

okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
[ อยู่ระหว่างทำการปรับปรุง ยังไม่รับทำงานช่วงนี้ ครับผม ]
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2
เตรียมความพร้อม งานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี " งานประณีตในงบประหยัด "

Created with : Kompozer
EVO Hosting