Eyes Study / ศึกษาเรื่อง "ดวงตา"


รับทำ "Clip" การ์ตูน 3D แอนิเมชั่น (ตามสั่ง) ความยาวไม่เกิน 16 วินาที

3D Toon Animation Maker Studio
" งานประณีตในงบประหยัด "
สร้างผลงานคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น, ทักษะ, ความคิดสร้างสรรค์

Eyes Study
ศึกษาเรื่อง "ดวงตา"

ศึกษาแววตา


ศึกษาแนวทางการขึ้นโมเดลดวงตา
eyeball 3D Artist's anatomy
    สร้างโมเดลลูกตา (eyeball) โดยเลียนแบบหรืออ้างอิง กับของจริง ตอนเป็นลูกตาเดี่ยวๆ ก็จัดแสง, จัดการกับแววตา ให้ออกมา ดูดี ได้ไม่ยาก พอใช้เป็นดวงตา ของตัวแสดง อยู่ในฉาก คราวนี้ จัดแสง เพื่อให้เกิด แววตา ยากจริงๆ

    จึงลองทำดวงตาแบบที่ "อาร์ตทิส" มองเห็น และเข้าใจ คือ
  • แก้วตา โปร่งใส, ตัวสะท้อนให้เกิด แววตา
  • ลูกตาขาว
  • ม่านตา สีต่างๆ ปรับขยายได้ ตามความสว่างของแสง
  • ส่วนตาดำ 
    คราวนี้จัดแสง หามุมสะท้อนแววตาได้ง่ายเลย และแววตาที่เกิดขึ้น ก็ปรับเปลี่ยนไป ตามการขยับของตัวโมเดล ที่ทำมุมกับดวงไฟ ให้ความรู้สึกว่า ตัวการ์ตูนที่เรา "ขยับ" นั้นมีชีวิตจริงๆ


ศึกษาหลักการกระพริบดวงตา
Blink eyes

<<coming soon>>
หลักการกระพริบตาให้กับโมเดลตัวแสดง
เพื่อสื่อความรู้สึกของตัวแสดงไปสู่ผู้ชมศึกษาหลักการขยับดวงตา
Eyes Movement

    ดวงตามีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับการทำงานของสมองอย่างเป็นอัตโนมัติ โดยที่เราไม่รู้สึกตัว ซึ่งแอนิเมเตอร์สามารถนำหลักการนี้ มาประยุกต์ใช้ในการ เคลื่อนไหว ใบหน้าและดวงตาของโมเดลได้ เพื่อช่วยให้การสื่อสารไปยังผู้ชม มีความน่าสนใจ และทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากขึ้น

    ผมลองใช้หลักการที่กล่าวถึงนี้ ขยับดวงตาของโมเดล โดยสร้างการเคลื่อนไหว เฉพาะศีรษะ, ใบหน้า และดวงตา ทุกส่วนจะเคลื่อนไหวเหมือนกัน, และคงที่ ทั้ง ๖ การทดลอง ยกเว้นเฉพาะ ดวงตาของโมเดลเท่านั้น ที่เคลื่อนไหวต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบดูว่า เมื่อนำหลักดังกล่าวมาใช้ จะให้ผลกับความรู้สึกของผู้ชม แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
พูดจริง ๑. ดวงตาเคลื่อนไปทางซ้าย (ของตัวโมเดล)
แสดงว่า สมองกำลังคิดถึงความจำในอดีต หรือประสบการณ์ ที่เคยผ่านมา (คิดถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริง)
ดวงตากล่าวเท็จ ๒. ดวงตาเคลื่อนไปทางขวา
แสดงว่า สมองกำลังคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่บางอย่างขึ้นมา, หรือคิดปรุงแต่งเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมา (กล่าวเท็จ)
นึกเป็นภาพขึ้นในใจ ๓. ดวงตาเคลื่อนขึ้นบน (มองขึ้นเป็นมุมระดับสูง)
แสดงว่า สมองกำลังคิดถึงภาพ, คิดอย่างเป็นรูปภาพ หรือรูปทรงขึ้นภายในใจ (สร้างมโนภาพ)
ดวงตามีอารมณ์โกรธ ๔. ดวงตาเคลื่อนลงต่ำ (มองลงเป็นมุมระดับต่ำ)
แสดงว่า สมองเกิดอารมณ์ หรือสมองรับข้อมูลบางอย่าง เข้ามาแล้ว ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆ
ดวงตากำลังฟังเสียง ๕. ดวงตามองในแนวระนาบ
แสดงว่าสมองกำลังคิดถึงเสียง (ฟังเสียง)
หรือคิดถึงประโยค, (ฟัง)คำพูดของผู้อื่น หรือกำลังพูดกับตัวเองในใจ

การประยุกต์ใช้

ดวงตากำลังคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานสามารถใช้หลักทั้ง ๕ ข้อนี้ผสมผสานกัน
(กับอาการต่างๆของร่างกายด้วย) เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ เช่น โมเดลกำลังคิดงานออกแบบสิ่งของอะไรสักอย่าง
นั้นคือ การคิดสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นในสมอง ดวงตาจึงควร เคลื่อนไปทางขวา (ของโมเดล) พร้อมกับขยับขึ้น, มองขึ้นไปด้านบน ฯลฯ
okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2

สร้างสรรค์การ์ตูน 3D อิสระ (ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว)
3D Toon Animation Maker Studio
" งานประณีตในงบประหยัด "
สร้างผลงานคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น, ทักษะ, และความคิดสร้างสรรค์
(เตรียมความพร้อม งานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี " งานประณีตในงบประหยัด ")
www.bobby.in.th
28 November 2012 / ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
update: 15 September 2018 / ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

update: 7 April 2002 / ๗ เมษายน ๒๕๖๕
Created with : Kompozer
EVO Hosting