R e n o v a t i n g

รับทำงาน 3D แอนิเมชั่น คุณภาพประณีตในราคาประหยัด


[ เตรียมความพร้อม : โครงงานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็กทางช่องฟรีทีวี ]

สร้างสรรค์การ์ตูน 3D อิสระ (ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว)
3D Toon Animation Maker Artist

สร้างผลงานคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น, ทักษะ, และความคิดสร้างสรรค์


โครงงานในฝัน Dream Project

    ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ถ้าออมเงินไว้ จนสามารถ ซื้อเครื่องคอมฯ, ระบบปฏิบัติการ, และซอฟแวร์ พร้อมๆกัน ได้ ๓ ชุดเมื่อไร ก็จะเปิดตัว รับงานแบบ "ฟรีแลนซ์" ลุยแบบเดี่ยวๆ ๑ คน ๓ เครื่องฯ ทำงาน ๑ เครื่อง, ปล่อยให้ Render ไว้ตลอดเวลา ๒ เครื่อง (คือ จะต้องทำ 3D แอนิเมชั่น ยาวไม่เกิน 12 sec. ให้ลุล่วงได้ใน ๖๐ วัน ฯลฯ)

    หมายเหตุ: มีโอกาสศึกษา Render engine (Eevee and Cycles) ของโปรแกรม Blender โดยเฉพาะ Eevee ประมวลผลได้เร็วมาก จึงสามารถจบงาน (ทำแอ็คชั่น >> Render >> Edit/Composite) คลิ้ปวิดีโอ HD 720 (1280 x 720) ความยาวไม่เกิน 12 วินาที ได้ในเวลาประมาณ 1 วัน (8-12 ชั่วโมง) โดยมีปัจจัยประกอบดังนี้
    1. มีโมเดลตัวแสดงพร้อมใช้งานอยู่แล้ว
    2. โมเดลตัวแสดง 1 ตัว แสดงแอ็คชั่นประมาณ ไม่เกิน 6 วินาที และฉากหลังเป็นพื้นใส (เพื่อใช้ Edit และทำ Composite ภายหลัง)


    เครื่องคอมฯ (CPU, Memory, Hard Drive) เป็นราคาที่ต้องจ่าย ไม่มีทางสะดวก อะไรใดๆทั้งสิ้น แต่ระบบปฏิบัติการ โดยเฉพาะระบบปฎิบัติการ Linux (Ubuntu Desktop) และซอฟแวร์ที่ใช้ทำงานด้าน Graphics, Audio,Video, Photography มีทางให้เลือก คือมีโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้ทำงาน "ฟรี " ในทุกเงื่อนไข


    อยากสร้างทีม, เป็น Dream Team คือ ร่วมงานกัน, ทำงานกัน แบบมืออาชีพ, เป็นอิสระ เรื่องสถานที่, อย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านทาง เครือข่าย อินเทอร์เน็ต คนออกแบบตัวแสดง อยู่สุรินทร์, คนขึ้นโมเดล อยู่แม่ฮ่องสอน, คนทำแอ็คชั่น อยู่อุดรฯ, คนจัดการ LipSync อยู่นราธิวาส, คนสร้างอุปกรณ์ฉาก อยู่กาญจนบุรี หรืออยู่ที่ใดๆ ก็ได้ บนโลกใบนี้ ฯลฯ


    แล้วส่งไฟล์งาน ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต มารวมกัน สร้าง Choreography, จัดแสง, Render ฯลฯ จนทุกขั้นตอนลุล่วง เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยมีคนรับงานจากลูกค้า คุยรายละเอียด, นำเสนองานกับลูกค้า แจกงาน แจงรายละเอียด แจงค่าใช้จ่าย แบ่งปันผลประโยชน์ และเป็นคนดูแล คอยกำกับ, ประสานความคืบหน้าของงาน กำกับห้วงเวลา และทุกๆอย่าง ผ่านบนเครื่อข่าย อินเทอร์เน็ต


    โดยเฉพาะงานการ์ตูนเป็นตอนๆ ทางฟรีทีวี (Animated Series) ยังคงเป็นโอกาสที่เปิดกว้างมาก เพราะส่วนใหญ่ยัง ซื้อเข้ามาฉาย มากกว่า เป็นงานผลิตภายในประเทศ [ ข้อมูลเพิ่ม ] เทคโนโลยีปัจุบัน ทำได้แน่นอน ทำได้โดยสะดวก อีกต่างหาก ทั้งการแบ่งงาน, แบ่งรายได้ รวมถึงการชำระภาษี


    ปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้ Dream Team เป็นไปได้ คือ ทุกคนในทีมงาน ต้องใช้โปรแกรม อนุญาตให้ใช้  "ฟรี" (ในทุกวัตถุประสงค์) และ/หรือ โปรแกรมที่มีราคา "ประหยัด" ซึ่งสามารถ "ลงทุนซื้อ" ไว้เป็นส่วนบุคคลได้ (ผมกำหนดให้กับตัวเองที่ <300 us$)
      

     ถ้าเงื่อนไข อย่างนี้ไม่เกิดขึ้น ก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้าง Dream Team, Dream Project หรือทำงานแอนิเมชั่น ร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการทำงาน
และห้วงเวลาทำงานที่คาบเกี่ยวกัน
" งานประณีตในงบประหยัด "
okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
[ อยู่ระหว่างทำการปรับปรุง ]
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2

โปรแกรมที่ใช้ออกแบบหน้าเว็บนี้ และใช้สร้างผลงานทั้งหมด

Created with :
Kompozer / Animation:Master  /  GIMP  /  Inkscape  /  VirtualDubFreezScreen Video Capture  /  Audacity  /  Blender  /
MakeHuman / MeshLab /
Stitch Panorama Images with Hugin

Created with : Kompozer
thanks: EVO Hosting