Actor Model

FatMan55_V1a


FatMan55_v1a


    ได้รับโจทย์ ให้ขึ้นโมเดลชาย (Asian) รูปร่างใหญ่ อายุประมาณ 55 ปี, น้ำหนัก 150 ก.ก., สูง 165 ซ.ม. โดยใช้มาตราส่วน และสัดส่วนคนจริง เพื่อทำแอนิเมชั่น ลุก-นั่ง กับเก้าอี้ ที่ขึ้นโมเดล (จากภาพถ่ายรูปด้าน) โดยใช้มาตราส่วนจริง ในการขึ้นโมเดลเช่นกัน
เตรียมความพร้อม : โครงงานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี
" งานประณีตในงบประหยัด "

SingleFrame
Animation Maker Studio