เตรียมความพร้อม :
การ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด "

ทำคลิ้ปวิดีโอตามสั่ง ความยาวไม่เกิน 12 วินาที สำหรับใช้บน social media marketing (social AD Clips)

คลิ้ปการ์ตูน 3d แอนิเมชั่น

ประกอบกับภาพถ่ายหรือคลิ้ปวิดีโอ ความยาวประมาณ 12 วินาที สำหรับส่งบนสื่อ social medid marketing (social AD Clips) เป็นการให้ข้อมูลตรงกับลูกค้าว่า เรา-ทำอะไร-ที่ไหน-ติดต่ออย่างไร? ในเวลาสั้นที่สุด ให้ลูกค้าจดจำได้ โดยไม่รู้สึกว่า ถูกรบกวนเวลา

ตัวอย่างงานและราคา

"แตะ/คลิ้ก" บนภาพเพื่อดูคลิ้ปวิดีโอ


Resolution: 520x322 pixel
Frame rate: 12/fps
Time: 00:00:08
Price: 3,xxx.- (**ใช้ความเร็วที่ 12 เฟรม/วินาที)


Resolution: 720x406 pixel
Frame rate: 12/fps
Time: 00:00:04
Price: 1,xxx.- (**ใช้ความเร็วที่ 12 เฟรม/วินาที)


Resolution: 782x440 pixel
Frame rate: 24/fps
Time: 00:00:04
Price: 3,xxx.-


Resolution: 704x418 pixel
Frame rate: 24/fps
Time: 00:00:10
Price: 8,xxx.-


Resolution: 604x340 pixel
Frame rate: 25/fps
Time: 00:00:05
Price: 3,xxx.-


Resolution: 720x406 pixel
Frame rate: 24/fps
Time: 00:00:06
Price: 5,xxx.-


Resolution: 520x292 pixel
Frame rate: 24/fps
Time: 00:00:05
Price: 3,xxx.-


Resolution: 640x480 pixel
Frame rate: 15/fps
Time: 00:00:15
Price: 7,xxx.-

ใหม่! แบบ Toon Render
ประหยัดค่าใช้จ่ายลงกว่า 50%

Toon Render
Resolution: 1280x7200 pixel
Frame rate: 24/fps
Time: 00:00:12
Price: 1,xxx.-


Toon Render
Resolution: 1280x7200 pixel
Frame rate: 24/fps
Time: 00:00:09
Price: 9xx.-


Toon Render
Resolution: 1280x7200 pixel
Frame rate: 24/fps
Time: 00:00:12
Price: 1,xxx.-


Toon Render
Resolution: 1280x7200 pixel
Frame rate: 24/fps
Time: 00:00:12
Price: 8xx.-

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติของวิดีโอ

1. จำนวนเฟรม/วินาที
 • 24/fps ความเร็วปกติ
 • 12/fps เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
 • และความเร็วอื่นๆ ตามคลิ้ปวิดีโอที่นำมาใช้ทำฉากหลัง
2. สัดส่วนของคลิ้ปวิดีโอ
 • ขนาดสัดส่วนของภาพ 16:9
  (
  จอมือถือแนวนอน ได้ภาพขนาดใหญ่เมื่อดูตามแนวนอน)
 • ขนาดสัดส่วนภาพ 1:1
  (
  เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ได้ภาพขนาดเท่ากัน เมื่อดูทั้งแนวตั้งและแนวนอน)

ความละเอียดของวิดีโอ (ขนาดภาพ)

1920x1080 pixels / 1080x1080 pixels ราคา = วินาทีละ 1,200.- (เฟรมละ 50.-)
960x546 pixels / 960x960 pixels
ราคา = วินาทีละ 960.- (เฟรมละ 40.-)
720x406 pixels / 720x720 pixels
ราคา = วินาทีละ 840.- (เฟรมละ 35.-)
640x360 pixels / 640x640 pixels
ราคา = วินาทีละ 768.- (เฟรมละ 32.-)
ลักษณะของภาพ preview shaded & wireframe

สรุป:

1. ขนาดที่ใช้บน social media (960x960 pixels) ราคาโดยเฉลี่ยเฟรมละ 40.-
2.
ขนาด Full HD 1920 x1080 ราคาโดยเฉลี่ยวินาทีละ 1,200.-
3. จำกัด ฉากแบบโมเดล 3D ไม่เกิน 1 ฉาก / ไม่จำกัด ฉากแบบ Image background
4. จำกัดโมเดลตัวแสดง 1 ตัว
5.
ยังไม่รับทำวิดีโอ ความละเอียดเกินกว่า Full HD 1920 x1080
6. ระยะเวลาทำงาน ไม่เกิน 20 วัน (ความยาวไม่เกิน 12 วินาที)
okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
ขอบคุณครับ / thanks for your visiting
EVO Hosting