www.bobby.in.th/
SingleFrame : Animation Maker Studio

รับทำ: Artwork งานพิมพ์สำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ inkjet

 • ฉลากปิดถุงสินค้า แผ่นปิดบนบรรจุภัณฑ์ แผ่นพับโฆษณา แค็ทตาล็อค โปสเตอร์(A3) ฯลฯ ที่ต้องการพิมพ์ใช้งานครั้งละไม่มาก, หรือต้องการพิมพ์เองจากเครื่องพิมพ์ Inkjet ทั่วๆไป
 • ขนาด (กระดาษพิมพ์) ไม่เกิน A3 (297 x 420 mm)
 • ความละเอียดไม่เกิน 180 ppi (pixel per inch)
 • ติดต่อ, สื่อสาร, คุยงาน และส่งงานโดยผ่านทาง LINE
 • ส่งงานเป็นไฟล์งาน (.png หรือ .eps-mode RGB) สำหรับใช้สั่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ Inkjet ได้โดยตรง 1 ชุด (สำหรับผู้ว่าจ้าง นำไปพิมพ์เอง, หรือจ้างร้านพิมพ์ ตามจำนวนที่ต้องการ)
 • และส่งไฟล์งานต้นฉบับ จากโปรแกรมฯ (open source) ที่ใช้ทำงาน 1 ชุด (ไฟล์นี้ใช้แก้ไขงาน a/w ได้ด้วยตัวเอง หลังจากจบข้อตกลงในการจ้างทำครั้งนั้นไปแล้ว แต่อาจมีปัญหาฟอนต์, ระยะตัวอัษร, ระยะบรรทัดไม่ตรงกัน)
 • ยังไม่รับถ่ายภาพสินค้า ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมจัดหา หรือถ่ายภาพสินค้า ที่ต้องการจะใช้ ประกอบใน a/w ส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อใช้ทำงาน
 • สามารถขึ้นโมเดลสินค้า และ/หรือ โมเดลบรรจุภัณฑ์ ให้เป็น 3d เพื่อใช้ประกอบในงาน a/w
 • ราคาเริ่มต้น 1,600.-
 • ระยะเวลาทำงานโดยทั่วไป ไม่เกิน 9 วัน (ไม่นับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ยังไม่รับทำ a/w สำหรับงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (color mode CMYK)

 ตัวอย่าง Artwork งานพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Inkjet
(color mode RGB)


Artwork :

Artwork : 

Artwork : 

Artwork : โปสเตอร์ติดหน้าร้าน

ปรับแก้สัดส่วน a/w
พิมพ์บนสติกเกอร์ติดบนถุงสินค้า :

3d Model : 1

Artwork & 3d Model

Artwork :

3d Model :

okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637

รับทำงานแอนิเมชั่น 3D ความยาวไม่เกิน 12 วินาที
สำหรับใช้บน social media marketing


ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2

(เตรียมความพร้อม : โครงงานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด ")
Created with : Kompozer
EVO Hosting