รับทำงานแอนิเมชั่น 3D ความยาวไม่เกิน 12 วินาที
สำหรับใช้บน social media marketingBlender: Eevee
Blender: Cycles

    ทดลอง export โมเดล (.obj) จากโปรแกรม Amimation:Master เพื่อนำไป import (.obj) เข้าในโปรแกรม Blender แล้วลองจัดแสงและ Render
    ทดลองทั้ง Render Engine: Eevee และ Render Engine: Cycles โดย Render ให้ฉากหลังใส (alpha) แล้วจึงนำมาซ้อนฉากหลัง ละลาย (blur) ฉากหลังเล็กน้อย, ใส่โลโก้กราฟิก bobby, และใส่ text ข้อความใน GIMP

    ในโปรแกรม Blender การทดลองนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม นอกจากแยกกลุ่ม ผิวหนัง (Skin) เพื่อจะใส่ Subsurface กับแยกกลุ่ม EyeBall เนื่องจากภาพม่านตา หรือ ลูกตาดำ ที่ Map ใน A:M ไม่ export มาด้วย, โมเดลจึงมีแต่ตาขาว ไม่มีตาดำ, จึงแยกกลุ่มออกมา แล้วกำหนดให้เป็นสีดำ
    การจัดแสงใน Blender ใช้ดวงไฟแบบ Sun ส่องทางด้านขวาของตัวโมเดล และใช้ดวงไฟแบบ Area เป็นตัว Fill-in ทางด้านซ้ายของตัวโมเดลเท่านั้น แล้วลองเปลี่ยน Render Engine เป็นทั้ง Eevee และ Cycles โดยไม่มีการเปลี่ยน ค่าอะไรใดๆทั้งสิ้น ของดวงไฟทั้งสองดวงสร้างสรรค์การ์ตูน 3D อิสระ (ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว)
3D Toon Animation Maker Studio
" งานประณีตในงบประหยัด "
สร้างผลงานคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น, ทักษะ, ความคิดสร้างสรรค์ 
บันทึก ฯลฯ (my etc.)Linux Ubuntu desktopCommercial space
  • รับทำงาน 3D แอนิเมชั่น แนวการ์ตูน
  • รับทำโฆษณากึ่งสำเร็จรูป  InstantAdvertising (InAD)
  • รับทำ การ์ตูน 3D แอนิเมชั่น ประกอบสื่อการสอนสำหรับเด็ก
  • รับทำแอนิเมชั่นประกอบใน งานวิดีโอ, งานสื่อมัลติมีเดีย

ประกาศ-แจ้งข่าว


" งานประณีตในงบประหยัด "okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2

Linux user
(เตรียมความพร้อม : การ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด ")

Created with : Kompozer / Animation:Master  /  GIMP  /  Inkscape  /  VirtualDubFreezScreen Video Capture  /  Audacity  /  Blender  / MakeHuman / MeshLab /
Stitch Panorama Images with Hugin
/
EVO Hosting