รับทำงาน 3D แอนิเมชั่น ความยาวไม่เกิน 12 วินาที
สำหรับใช้บน social media marketing

สร้างสรรค์การ์ตูน 3D อิสระ (ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว)
3D Toon Animation Maker Studio
" งานประณีตในงบประหยัด "
สร้างผลงานคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น, ทักษะ, ความคิดสร้างสรรค์ 
Commercial space

    รับงาน : ออกแบบ, จัดทำ
  • คลิ้ปวิดีโอตามสั่ง social media marketing Clips (social AD Clips)
  • โฆษณากึ่งสำเร็จรูป  InstantAdvertising (InAD)
  • อาร์ตเวิร์ก (Raster a/w) สำหรับ งานพิมพ์ inkjet (เฉพาะงานพิมพ์ด้วยพริ้นเตอร์แบบ color mode RGB)
  • e-Catalog
  • สำหรับใช้ส่งให้กับลูกค้าทาง LINE หรือใช้สำหรับเผยแพร่ บนสื่อออนไลน์ต่างๆ


ฝึกกะศึกษา ฯลฯ (my clips.mp4)
ศึกษา-ดำเนินการ CIP: (clips-in-process)


บันทึก ฯลฯ (my etc.html)อักษรกะสื่อสาร (text-talk)


ประกาศ-แจ้งข่าว


" งานประณีตในงบประหยัด "

okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
ขอบคุณครับ / thanks for your visiting

Rate : TV G2

Linux user
(เตรียมความพร้อม : การ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด ")

Created with : Kompozer / Animation:Master  /  GIMP  /  Inkscape  /  VirtualDubFreezScreen Video Capture  /  Audacity  /  Blender  / MakeHuman / MeshLab /
Stitch Panorama Images with Hugin
/
thanks: EVO Hosting