รับเหมา: ผลิตงานการ์ตูน
3d+ แอนิเมทเทดสั้น (3d+ Animated Short)1. รับเหมา:

ผลิตงานการ์ตูน 3d+ แอนิเมเทดสั้น (3d animated short) เพื่อการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์องค์กรฯ และธุรกิจต่างๆ

ข้อจำกัดการรับเหมา:

1. ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวมเวลาแสดงเครดิต)
2. งบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาท
3. ระยะเวลาผลิตผลงาน ตามรายละเอียด และความยากง่ายของผลงานที่ต้องการ โดยประมาณคือ 2-5 เดือน

รายละเอียดนี้:
1. แสดงข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาเท่านั้น
2. ระยะเวลาผลิตผลงานและงบประมาณ จะคำนวณได้หลังจาก มีบทภาพยนต์ (Script or Screenplay) และ สตอรี่บอร์ด (Storyboard) แล้ว
3. ราคาและระยะเวลาการผลิตผลงาน ไม่รวมงานส่วน pre production คือ เรื่อง, บทภาพยนต์, สตอรี่บอร์ด2. รับเหมา:

ผลิตงานภาพยนต์การ์ตูน 3d แอนิเมชั่น เป็นตอนๆ เพื่อจัดฉายทางฟรีทีวี

ข้อจำกัดการรับเหมา:

1. ความยาวต่อตอนไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวมเวลาแสดงเครดิตหัว-ท้าย)
2. จำนวนตอนไม่เกิน 6 ตอน
3. งบประมาณไม่เกิน 7 แสนบาท
4. ระยะเวลาผลิตผลงาน ตามรายละเอียด และความยากง่ายของผลงานที่ต้องการ โดยประมาณคือ 8-10 เดือน


รายละเอียดนี้:
1. แสดงข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาเท่านั้น
2. ระยะเวลาผลิตผลงานและงบประมาณ จะคำนวณได้หลังจาก มีบทภาพยนต์
(Script or Screenplay) และ สตอรี่บอร์ด (Storyboard) แล้ว (อย่างน้อย 1 ตอน)
3. ราคาและระยะเวลาการผลิตผลงาน ไม่รวมงานส่วน pre production คือ เรื่องย่อ, เรื่องแต่ละตอน, บทภาพยนต์แต่ละตอน, สตอรี่บอร์ดแต่ละตอน


ถาม? - ตอบ


ทำไม? ใช้คำว่า "รับเหมา"

เพราะงาน 3d แอนิเมชั่น เป็นงานระบบอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ทักษะในการทำงานทั้ง "ศาตร์" และ "ศิลป์" จากหลายสาขา มารวมกัน การทำงานโดยลำพัง แบบ "freelance" คนเดียวนั้น งานจะช้ามาก และมีข้อจำกัดต่างๆมากมาย จึงต้องใช้ "ตัวแทน" เข้ามา จัดระบบ, จัดหา, และจัดการ เพื่อให้การผลิตผลงาน เป็นไปอย่างประณีต, โดยราบรื่น, ตรงตามเป้าหมาย และมีการใช้งบประมาณ อย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด


3d+ คืออะไร?

ติดเครื่องหมาย + ไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายว่า สามารถประยุกต์เทคนิคต่างๆ มาปรับใช้ในงานฉาก เช่น ฉาก: ภาพถ่าย ฉาก: วิดีโอสถานที่จริง ฉาก: พับกระดาษ ฉาก: ดินน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งจะมีกระบวนการผลิต ที่แยกออกไป (แยกค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนนี้ต่างหาก)


ยังรับงานส่วนตัว (freelance) หรือเปล่า?

ยังรับทำงานแบบทำคนเดียวอยู่ครับ แต่จะรับทำเฉพาะที่ความยาวไม่เกิน 12 วินาทีเท่านั้น ยาวกว่านี้ทำคนเดียว มีข้อจำกัดมากๆ ถึงมากที่สุด


มีทีมคนทำงานกี่คน?

ไม่มีเลยครับ เป็นลักษณะทีม "เฉพาะกิจ" จะระดมสมอง, ระดมฝีมือ, จัดหาสถานที่รวมพล เมื่อมีโปรเจ็ค และมีงบประมาณเข้ามา เป็นแอนิเมชั่นสตูดิโอ - ฐานวิถีใหม่ (New Normal) พัฒนาจากสภาพโดยรวมของ "กลุ่มชน 3d" ในบ้านเราขณะนี้คือ
    1. มีโปรแกรมหลัก 2 ตัว ที่จำเป็นสำหรับการผลิตภาพยนต์ 3d แอนิเมชั่น คือ Blender และ GIMP ซึ่งเป็น open source ที่อนุญาตให้ใช้งานฟรี ทั้งแบบส่วนตัวและแบบธุรกิจ ทุกคนสามารถใช้ฝึก และใช้ทำงานจริงได้ นั่นคือ ทุกคนมีเครื่องมือประจำตัว พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างเปิดเผย
    2. ปัจจุบันมี
"กลุ่มชน 3d" รุ่นใหม่ ที่สามารถใช้งานโปรแกรม Blender ได้มากขึ้นและเก่งขึ้น ทำให้มีทางเลือก, มีตัวเลือก และสามารถเลือก เพื่อเจาะจงจ้างทำงานเฉพาะอย่าง หรือดึงตัวมาเข้าร่วมทีม ทำงาน ในแต่ละโปรเจ็คแบบ "เฉพาะกิจ" ได้


จะแน่ใจได้อย่างไร? ว่าคนที่ดึงตัวเข้าร่วมทีมงานด้วย จะไม่เกเร และสามารถทำงานคุณภาพสูงให้ได้

มั่นใจเพราะ
    1. มีแผนการผลิตงาน ที่เป็นแบบระบบอุตสาหกรรม (ส่วนนี้ถือเป็นข้อมูลปกปิด)
    2. มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เลือกเข้าทีม (เป็นรายวัน รายชั่วโมง รายชิ้นงาน) แบบจะไม่ต้องเหลียวไปดูค่าตัวที่อื่นเลย แต่มีกติกาว่า ถ้าไม่ตั้งใจทำงาน, ไม่ตรงต่อเวลา, ไม่มีความรับผิดชอบ, ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกัน ต้องถูกคัดตัวออกทันที
 

ทำไม? การ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นตอนๆ ต้องระบุว่า เพื่อจัดฉายทางฟรีทีวี

จากข้อมูลปี 2562 การนำเข้าการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อฉายผ่านทางฟรีทีวี มีมูลค่าประมาณ 3,700 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 85% ซื้อการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่น ที่เหลือซื้อจากประเทศอื่นๆ ผลิตภายในประเทศเกือบเป็นศูนย์ จึงมีแนวคิดว่า ถ้าสามารถสร้างงาน เพื่อแบ่งมูลค่าตรงนี้ออกมาได้สัก 3-5% จะเป็นการสร้างรายได้ หมุนเวียนในประเทศ ให้กับ "กลุ่มชน 3d" รุ่นใหม่ เรียกว่าได้ทั้ง "เงิน" ได้ทั้ง "กล่อง"


จะสร้างสรรค์งานสู้กับงานจากต่างประเทศได้หรือ?

เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกผลิต การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับ "ฉายทางทีวี" (โดยเฉพาะฟรีทีวี) เพราะจะมีข้อจำกัดเรื่อง งบประมาณการผลิต อย่างยิ่งยวด การแข่งขัน ในเชิงการใช้เทคนิคที่สลับซับซ้อน, อลังการณ์, ทุ่มทุนสร้างหลายร้อยล้านบาท จึงไม่ใช่ประเด็นหลัก สิ่งสำคัญคือ จะต้องบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด ในระดับคุณภาพ ที่สามารถแข่งขัน กับงานในตลาดระดับเดียวกันได้ ถ้าเป็นไปได้ ควรต่ำกว่า "ค่าโฆษณา" ที่สนับสนุน เมื่อนำการ์ตูนออกแพร่ภาพทางฟรีทีวี ดังนั้นเทคนิคการเล่าเรื่อง การนำเสนอภาพและเสียง เพื่อให้ทุกคนในครอบครัว ในสังคมบ้านเรา ในยุคสมัยนี้ สามารถดูร่วมกัน ยิ่งหากสามารถ สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ชมอยากติดตามตอนต่อไปได้ ย่อมสำคัญกว่า ซึ่งตรงจุดที่เราผลิตเอง ภายในประเทศ จึงน่าจะเป็นจุดแข็ง ที่ทำให้ผลงาน ได้เปรียบงานที่ซื้อจากต่างประเทศ


ทำไม? ค่าจ้างทำงาน 3 นาที 6 ตอนจบ เมื่อคิดเฉลี่ยแล้ว จึงถูกกว่าจ้างทำงาน 3 นาที ตอนเดียวจบเป็นอย่างมาก

ข้อได้เปรียบงาน 3d คือ เมื่อสร้างโมเดลขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น โมเดลตัวแสดง, โมเดลฉาก, โมเดลอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ ทุกอย่างสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้  การ์ตูนแอนิเมชั่นที่เป็นตอนๆ ต่อเนื่องกัน จึงสามารถใช้ตัวแสดง, ใช้แอ็คชั่น และใช้ฉากซ้ำกันได้ จึงประหยัดกว่า  การสร้างโมเดลขึ้นมาแบบเฉพาะเจะจง แล้วใช้ครั้งเดียว


ไม่เห็นตัวอย่าง? งานฉาก, บรรยากาศ และรายละเอียด ของพื้นผิวเลย?

เทคนิคของทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุด ของตัวเลขงบประมาณโดยตรงเลย กล่าวคือ ถ้างานมีงบประมาณจำกัด จะต้องคุย และทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทีมผลิตจะสามารถเก็บรายละเอียด ฉาก, บรรยากาศ, และพื้นผิวได้แค่ไหน, อย่างไร, ประมาณใด เพื่อคุมค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วน ชั่วโมงทำงานของคน และ คุมระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการประมวลผล (rendering) ของเครื่องฯ ให้ผลงาน ออกมาได้ตามกำหนดเวลา, อย่างประณีต, อย่างมีรสนิยม, อย่างเหมาะสม กับงบประมาณที่กำหนดไว้

เวลาเฉลี่ยในการทำแอนิเมชั่น
เวลาเฉลี่ยในการทำแอนิเมชั่น
ขั้นตอนงานแอนิเมชั่นและห้วงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน
" งานประณีตในงบประหยัด "

www.bobby.in.th


okbabb@bobby.in.th
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637 / 02 583 4371
(ขอความกรุณา: ติดต่อสื่อสารระหว่างกันทาง LINE เป็นเบื้องต้นก่อน)
ขอบพระคุณครับผม
thanks for your visiting

Created with : Kompozer
thanks: EVO Hosting

update: 24 June 2022 / ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕